"Лукойл Нефтохим" глобен с 50 хил. лв. за екозамърсяване

Заради неизпълнение на условия от комплексното разрешително комбинатът "Лукойл Нефтохим Бургас" е отнесъл санкция от 50 000 лв. от Регионалната инспекция по опазване на околната среда в морския град. Това съобщи Министерството на околната среда и водите в сряда.

Две наказателни постановления за 15 000 лв. са издадени на държавното предприятие "ТЕЦ Марица Изток 2". Санкцията е за работа на блокове 5 и 6 без сероочистваща инсталация над 120 часа годишно. За същото нарушение дружеството "Брикел", зад което стоят фирми свързани с бизнесмена Христо Ковачки, е глобено с 12 000 лв. Топлоцентралата на "Брикел" няма инсталация срещу замърсяването на въздуха и редовно обгазява жителите на Гълъбово.

Междувременно заради непостигането на изискванията на ЕС за опазването на чистотата на въздуха срещу страната ни се води наказателна процедура, като делото е пред влизане в Европейския съд, по думите на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова.

Останалите санкционирани компании заради замърсяване на околната среда са "Хелиос 85" ЕООД от село Ясеновец, което е глобено с 10 000 лв., защото не притежава разрешение за дейности с отпадъци, а я извършва.

"Авто-мото мания" ООД от село Каменар е глобена със 7000 лв. за извършване на дейности с излезли от употреба автомобили без разрешително.

За нелегални борси на вторични суровини са глобени с по 7000 лв. "Леско" ООД, дърводелски цех в село Бело поле и "Метал Груп" ЕООД в Перник.

През октомври са направени общо 2142 проверки на 1944 обекта от експертите на 16-те регионални инспекции по околна среда и води са извършили.

За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 934 предписания.

Съставени са 69 акта, от които 16 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания.

Издадените наказателни постановления са 61 на стойност 226 850 лв.

За замърсяване на околната среда над допустимите норми и неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 29 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции са 315 970 лева.

Споделяне

Още от Бизнес