Лятната градушка от 2014 г. удари годишната печалба на застрахователите

Лятната градушка от 2014  г. удари годишната печалба на застрахователите

Почти наполовина са спаднали печалбите на застрахователните компании през 2014 г., отчитат данните на Националния статистически институт, обявени в понеделник. Най-вероятно това се дължи на огромните разходи, които дружествата бяха принудени да направят заради големите щети по автомобили и сгради при августовската градушка в София, както и заради редица други бедствия в страната през миналата година.

Според изнесените данни, през миналата година 57-те лицензирани застрахователи са отчели обща печалба от 45 млн. лв., от които 33 млн. лв. се дължат на животозастраховането, а останалата сума - на общото застраховане. За сравнение година по-рано постигнатият техен положителен резултат надхвърля 80 млн. лв. Компаниите продължават тенденцията да увеличават активите и оборота си и те са достигнали съответно 3.872 млрд. лв. и 1.917 млрд. лева.

Пенсионно-осигурителните дружества пък са излезли на 41 млн. лв. печалба през 2014 г., но в изнесените данни не се посочва сравнение спрямо предходната година. От сравнителните таблици става ясно само, че през миналата година пенсионните фондове са започнали да инвестират повече в чуждестранни активи, за сметка най-вече на практиката да държат средствата в банкови депозити и по-малък спад на купуването на български активи.

От справката на НСИ става ясно, че към края на 2014 г. общо 28-те пенсионни фонда, управлявани от девет пенсионно-осигурителни дружества, имат активи за 8.185 млрн. лв., а инвестициите им възлизат на 7.818 млрд. лв. Общо в пенсионните фондове се осигуряват 4 291 007 българи, някои от които в повече от един фонд, а направените от техните заплати вноски възлизат на 1.046 млрд. лв.

Годишен отчет за дейността си през 2014 г. в НСИ са представили и 246 специализирани инвестиционни предприятия (инвестиционни дружества, инвестиционни посредници, управляващи дружества, договорни фондове и акционерни дружества със специална инвестиционна цел). Те са с 4 предприятия по-малко спрямо 2013  г. Балансовата стойност на техните активи към края на миналата година е 7.373 млрд. лв., а получените чужди активи (ценни книжа и парични средства на клиенти) са за 4.848 млрд. лева.

Инвестиционните предприятия са реализирали оборот от 659 млн. лв. през 2014 г., а печалбата им е била общо 32 млн. лв.

През политически бурната 2014 г. са се увеличили сдруженията и фондациите - от 9243 такива организации година по-рано на 9512. Техните активи са били 931 млн. лв. срещу 862 млн. лв. година по-рано.

Българските неправителствени организации отчитат ръст на приходите си от регламентирана дейност от 492 млн. лв. през 2013 г. на 514 млн. лв. година по-късно, а постъпленията от нестопанска дейност на тези предприятия през 2014 г. са 546 млн. лв., сочат още данните на НСИ.

Споделяне

Още от Бизнес