М-Тел прогнозира поевтиняване на разговорите с 23-25%

М-Тел прогнозира поевтиняване на разговорите с 23-25%

Цените на разговорите през 2010 година ще паднат средно с 23-25 процента, прогнозира пред журналисти Никола Кичев, директор "Взаимоотношения с оператори и регулации" в Мобилтел.

През последните три години (2006-2009 г.) средногодишният темп на намаление на цените за изходящи разговори, включително и месечната такса, възлиза на 23.5 на сто, допълни той.

По думите му това е защото българският мобилен сектор е сред най-конкурентните в Европа, както сочи индексът на Херфиндал-Хиршман (HHI). В България HHI е на ниво от 0.3906, което е по-ниско от средноевропейското 0.3990. За неконкурентен пазар се смята този със стойност над 0.5. За сравнение, HHI за фиксирания пазар на телефони услуги в България е над 0.9000, а индексът за пълен монопол е 1.

Ефективната конкуренция позволява на българските потребители на мобилни услуги да заплащат за национални разговори втората най-ниска цена в ЕС - 6 евроцента на минута спрямо 14 евроцента на минута средна цена за Европа, посочи Кичев.

Според последния доклад на ЕК за състоянието на европейския пазар на електронни комуникации България е страната с най-нисък среден разход на потребител на мобилни услуги. Въпреки това, българските мобилни оператори поддържат висок темп на инвестициите, благодарение на силната конкуренция.

Годишните инвестиции в телеком сектора в България са над 500 млн. евро или близо 2 на сто от БВП, при по-малко от 0.5 процента средноевропейско ниво. Приблизително 70 на сто от тях (350 млн. евро) е делът на мобилните оператори. Тази индустрия генерира около 6 на сто от БВП в страната срещу средно 2.9 на сто в Европа.

В България делът на инвестициите във фиксирани оператори е 15-16 на сто по-нисък от този на мобилните оператори в страната. Също с толкова е по-нисък и от дела на инвестициите във фиксирани оператори в ЕС. Цената на провалената либерализация на фиксирания сектор струва на България поне 85 млн. евро (стойността на тези 16 на сто по-малка инвестиция във фиксирани оператори).

Кичев добави че само 30 - 40 процента от притежателите на SIM-карти за предплатените услуги на мобилните оператори ще успеят да ги регистрират на свое име до края на годината, каквото е изискването на закона.

От първи януари 2010 г. през тези карти няма да се осъществяват изходящи повиквания, освен на спешните телефони, а от края на януари връзката с тях ще бъде прекъсната напълно. Срокът за регистрация на SIM-картите у нас е крайно недостатъчен - само три месеца, каза Кичев. Той уточни, че в Гърция този срок е бил една година, а в Испания - две години.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?