МААЕ установи добра дългосрочна експлоатация на АЕЦ "Козлодуй"

МААЕ установи добра дългосрочна експлоатация на АЕЦ "Козлодуй"

Дългосрочната експлоатация на двата блока на АЕЦ "Козлодуй" е оценена като добра и безопасна от мисия SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation) – Аспекти на безопасността при дългосрочна експлоатация, извършена от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) от 6 до 15 юли, информираха от ядрената централа.

Екипът експерти от Чехия, Испания, Словакия и Обединените арабски емирства и от МААЕ е извършил обстоен преглед на документация и в работни срещи с експерти и ръководители от атомната централа бяха разгледани различни сфери като стареенето на оборудване, конструкции и системи за контрол на реакторите, програмите за коригиращи мерки и компетентността на специалистите в централата.

Установено е добро изпълнение на работата, на също така и са направени препоръки за допълнително подобряване на мерките за безопасна дългосрочна експлоатация на реакторите.

Изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Наско Михов посочи, че резултатите от тази мисия ще допринесат за усъвършенстване на дейностите за осигуряване на безопасната работа на двата блок в периода след удължаването на експлоатационния им ресурс.

Ръководителят на екипа на МААЕ Габор Петьофи отбеляза, че персоналът на АЕЦ |"Козлодуй" е демонстрирал професионализъм, откритост и отзивчивост към предложенията за подобрения и че мерките за безопасна дългосрочна експлоатация се изпълняват своевременно и отговарят на стандартите по безопасност на Международната агенция за атомна енергия, посочва се в съобщението на .

Проведената сега мисия SALTO е предхождана от две предварителни мисии (Pre-SALTO) – една за V блок през 2016 г., и една за VІ блок през 2018 г.

Споделяне

Още от Бизнес