“Магистрали” АД, Карлово, глобено за дъмпингови цени

Глоба от 60 хил. лв. наложи Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на “Магистрали” АД, Карлово за поддържани цени под себестойност за значителен период от време по автобусната  линия Карлово-Сопот, съобщиха от антимонополния орган във вторник.

КЗК указва на Общински съвет-Карлово и на Кмета на Община Карлово да предприемат необходимите действия за организиране на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдена общинска маршрутна схема във възможно най-кратки срокове.

Преписката в КЗК е образувана по молба на ЕТ “Ненко Чернооков” (“Копсис-Транс” ООД), “Бус авто” ООД, “Кастел експорт” ООД, ЕТ “Влади-99-Димитър Вълков” и ЕТ “Койчо Гънчев”.

Едно от основанията за сезиране на КЗК от молителите се състои в твърдението, че “Магистрали” АД поддържа цени под себестойност по линиите, по които има конкуренти, а същевременно определя значително завишени цени на билетите по линии с относително еднаква дължина спрямо горепосочените, но по които няма друг определен от Общината превозвач.

КЗК установи, че е налице запазването на цената на най-масовата линия Карлово-Сопот с 25% по-ниска цена при положение, че конкурентът “Бус Авто” ООД, изпълняващ единствено този маршрут, принуден от обективните обстоятелства, е повишил своята още през ноември 2004 г.

Тези действия от страна на “Магистрали” АД представляват “хищническо ценообразуване” и КЗК ги квалифицира като наличие на структурна злоупотреба, спрямо конкурентната среда на съответния пазар, посредством полагането на предпоставки за елиминиране на съществуващ конкурент на пазара. КЗК установи, че с действията си “Магистрали” АД е затруднило дейността на останалите участници на пазара, като съществено е подкопало ефективната конкуренция.

Споделяне

Още от Бизнес