Нова наредба задължава

Магистралите ще се строят задължително с рециклирани материали

Снимка: БГНЕС

Десет процента от строителните материали, влагани в изграждането на пътища с пари от бюджета или еврофондовете, трябва да са рециклирани. Това гласи нова Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, която ще бъде одобрена на заседанието на Министерски съвет в сряда.

При строителството на сгради задължителният процент на влаганите рециклирани материали е 2%, при ремонт на пътища – 3%, при строителство и ремонт на техническа инфраструктура – 8%. Това е в случай, че възложител на обекта е държавата или общините.

Мярката се въвежда, за да се засили интересът към финансирането и изграждането на съоръжения за третиране на строителни отпадъци. Освен това Българя е длъжна според изискванията на Европейската комисия до 2020 г. да оползотворява 70 процента от строителните отпадъци.

От пътната агенция коментираха, че в изграждането и ремонта на пътища и в момента се влагат над 10% рециклирани материали. Почти във всяка асфалтова база има инсталация за рециклиране на материала, който след това се използва повторно. При методът "студено рециклиране", с който се ремонтират пътища, процентът на влаганите рециклирани материали е над 80%.

Новата наредба задължава още възложителите на строително-монтажни работи да осигуряват и разделно събиране на отпадъците от обекта. Целта е последващото им рециклиране и повторното им влагане в изграждането на пътища и сгради.

Освен разделното събиране на отпадъците по време на изграждането или събарянето на даден обект, инвеститорите се задължават да рециклират остатъците от бетона, керамика, асфалт, минерални компоненти, метал, хартия, пластмаса, дървесина и стъкло. За целта ще се изготвя План за управление на строителните отпадъци.

Плановете за управление на строителни отпадъци за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект, се одобряват като част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти. За обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

Наредбата за управление на строителните отпадъци ще осигури въвеждането на новия модел на управление на боклуците от строителни обекти и ще допринесе за намаляване на общото количество отпадъци за депониране, мотивират се от Министерски съвет. Рециклирането ще позволи да се намалят количествата на влаганите в строителството първични (естествени) материали и ще допринесе за ефикасното управление на природните ресурси.

Споделяне

Още от Бизнес