Магистратите не се оценяват като корумпирани

Повечето магистрати отричат в съдебната система да има корупция и оценката им драстично се разминава от тази на гражданите. Това показва представено днес от Центъра за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 проучване. 454 съдии, прокурори и следователи са били анкетирани от "Витоша рисърч".

Съдебната система е едва на 11 място по корумпираност сред институциите, преценяват анкетираните магистрати. Тази оценка се разминава с дадената от гражданите - те подреждат съдебната власт на второ място по разпространение на корупцията. При последното проучване на Коалиция 2000 през май тази година 42,9 на сто от анкетираните я посочват като най-корумпираната и я нареждат на второ място веднага след митниците.

Всеки втори магистрат обаче смята, че подобни мнения, които поставят съдебната система сред най-корумпираните, са неоснователни. Преди себе си нареждат митниците, здравеопазването, ведомствата, които издават разрешителни, МВР, правителството и Народното събрание. Само 8,1 на сто от запитаните поставят съдебната система сред трите най-корумпирани институции в страната.

Едва 1,8 на сто от анкетираните са признали, че през последната година са приели рушвет.

До април 2004 г. пишат административно-процесуален кодекс
Вариант на административно-процесуален кодекс трябва да бъде изработен до април 2004 г, а до края на същата година подготвен и окончателния му вариант след публично обсъждане. Това съобщи зам.-министърът на правосъдието Севдалин Божиков. По думите му идеята е в този кодекс да се развие и административно-наказателната отговорност на юридическите лица. Съществува проект по програма ФАР, подкрепен от Европейската комисия, който ще подпомогне изработването на кодекса.

Като най-корумпирано звено се посочва съда, а първенството по рушветчийство е отредено на прокурорите. От проучването става ясно, че магистратите оправят негативните оценки към другите две професионални групи, но не и към своята.

Магистратите не признават и за корупция сред съдебните служители, казаха още от Коалиция 2000. Почти две трети от анкетираните казват, че звеното, в което работят почти или изобщо няма корумпирани служители. По данни от май тази година обаче 37,5 % от населението са на мнение, че почти всички съдебни служители са въвлечени в корупция.

Според коалиция 2000 при контактите си с магистратите гражданите не толкова предлагат директно пари или подарък, колкото показват, че са готови да дадат рушвет, ако се наложи. Най-често подобна готовност е била декларирана пред съдиите. Най-често в скандали, свързани с корупцията обаче са били замествани прокурорите. 22, 2 на сто от магистратите, контактували с прокурори, заявяват, че в някои от случаите са научавали за корупционните им действия.

Като основна причина за разпространението на корупцията в тази сфера се сочат ниските възнаграждения на магистратите и съдебните служители. Пропуските в законодателството също са сред сочените причини за склонност към корупция, като почти една трета от анкетираните магистрати споделят това мнение.

Изследването сочи още, че адвокатите или роднините и приятелите са основните посредници за осъществяването на корупционни сделки.

Центърът за изследване на демокрацията и магистрати са изработили програма за противодействие на корупцията.

Два са моделите за структурни промени в съдебната власт. Единият е следствието да мине в МВР, но да не си загуби гаранциите за прилагане на закона, в смисъл шефът на РПУ-то да казва как да се води следствието. Вторият вариант е следствието да е в МВР, прокуратурата да мине към Министерството на правосъдието, а съдебната система да включва само съда.

Предлага се още да се сведат до минимум случаите на връщане на делото от съда на прокурора и страните сами да осигуряват своите свидетели.

Други промени, които могат да се направят са да въведе двуинстанционно производство, като за разлика от сега не всички дела стигат до Върховния съд, а той само да осъществява извънреден преглед когато това се наложи.

По данни на центъра едва 20 български граждани са осъдени през 2002 г. за подкуп.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?