Магистратите са силно разделени в отношението си към ВСС

Магистратите са силно разделени в отношението си към работата на Висшия съдебен съвет (ВСС) за 2013 година. Това показа анонимна анкета сред 1248 съдии, прокурори и следователи, проведена от кадровия орган на съдебната власт. Това са близо 1/3 от всички магистрати в страната.

Магистратите смятат, че най-големият провал на ВСС е бюджетната политика. На този фон мненията за начина, по който съветът отстоява тяхната независимост, са силно поляризирани.

Преобладаващата оценка за цялостната дейност на съвета за 2013 година е "добра". Тя е дадена от 560 магистрати. Общо 311 души са определили цялостната дейност на ВСС като "задоволителна", "слабите" оценки са 201, а "отличните" – 153. Част от участниците в анкетата са отказали да дадат цялостна оценка.

На този фон 814 магистрати са определи като "слаба" оценката за бюджетната политика на съвета. Мнозинството от магистратите са препоръчали на ВСС да постави като свой приоритет бюджета на съдебната система, в това число трудовите възнаграждения и тяхното увеличаване, както и подобряване на социално-битовите условия.

Това показва рязкото разминаване на оценките на магистратите и обществото за проблемите на системата. Заплатите в съдебната система са между 2 и 5 пъти по-високи от средните за страната в зависимост от позицията на магистратите. На този фон тежките битови условия в някои съдилища все пак предизвикват разбиране при част от хората.

По отношение на отстояването на независимостта на съдебната система магистратите са разделени в отношението си към ВСС. Общо 16% от анкетираните дават "отлична" оценка на съвета, 35% дават "добра", 22% - "задоволителна", а 27% - "слаба". ВСС отчита, че полярността на мненията не позволява да се направи еднозначен извод за оценката на магистратите. В същото време кадровият орган си дава сметка за необходимостта от по-ясни, последователни и категорични действия на ВСС по отстояване независимостта на съдебната власт.

Висшият съдебен съвет си изважда един генерален извод от това проучване – трябва да се продължи активната комуникация с магистратите. Според ВСС трябва да се открият нови възможности за ангажирането им в процеса по формиране на приоритетните политики за системата.

Съветът смята да провежда подобни анкети поне два пъти годишно. Планира се да се проведе и социологическо проучване с национално представителство, което да покаже образа на ВСС в обществото.

Споделяне

Още от България