Малки мандри получават достъп до 1.5 млн. лв. държавни помощи

Малки мандри получават достъп до 1.5 млн. лв. държавни помощи

От 18 март 2019 г. малки и средни фермери могат да кандидатстват за държавна помощ за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко, съобщиха то Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

Общият бюджет на помощта, която ще се прилага до 31 декември 2020 г., е 1.5 млн. лв.

Целта е да се подпомогнат малки и средни фермери и организации на производителите да преработват и реализират сами продукцията си на фермерските пазари и по този начин да увеличат доходите си. Кандидатите трябва да са регистрирани по наредбата за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

По схемата ще се възстановяват до 50 % от извършените разходи за изграждане на мини мандри, като максималният размер на помощта е до 60 хил. лв. За отделните видове инвестиции са определени размери на максимално допустимите разходи, съгласно утвърдени указания от министъра на земеделието, храните и горите.

Когато кандидатите поемат ангажимент да извършат строително-монтажни дейности, крайният срок за реализация на инвестицията е до 18 месеца от датата на сключване на договора. Ако такива не са заложени, срокът за изпълнение на инвестицията е до 9 месеца от датата на подписване на контракта, обясниха от ДФЗ.

Заявления за финансирането ще се приемат в областните земеделски дирекции по място на осъществяване на инвестицията. При кандидатстване документите се подават лично от заявителя или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено изрично пълномощно. Средствата ще се изплащат по банковата сметка на кандидата, след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Споделяне

Още от Бизнес