Малки мандри получават достъп до 1.5 млн. лв. държавни помощи

Малки мандри получават достъп до 1.5 млн. лв. държавни помощи

От 18 март 2019 г. малки и средни фермери могат да кандидатстват за държавна помощ за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко, съобщиха то Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

Общият бюджет на помощта, която ще се прилага до 31 декември 2020 г., е 1.5 млн. лв.

Целта е да се подпомогнат малки и средни фермери и организации на производителите да преработват и реализират сами продукцията си на фермерските пазари и по този начин да увеличат доходите си. Кандидатите трябва да са регистрирани по наредбата за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

По схемата ще се възстановяват до 50 % от извършените разходи за изграждане на мини мандри, като максималният размер на помощта е до 60 хил. лв. За отделните видове инвестиции са определени размери на максимално допустимите разходи, съгласно утвърдени указания от министъра на земеделието, храните и горите.

Когато кандидатите поемат ангажимент да извършат строително-монтажни дейности, крайният срок за реализация на инвестицията е до 18 месеца от датата на сключване на договора. Ако такива не са заложени, срокът за изпълнение на инвестицията е до 9 месеца от датата на подписване на контракта, обясниха от ДФЗ.

Заявления за финансирането ще се приемат в областните земеделски дирекции по място на осъществяване на инвестицията. При кандидатстване документите се подават лично от заявителя или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено изрично пълномощно. Средствата ще се изплащат по банковата сметка на кандидата, след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво да се прави при бързото разрастване на коронавирусната зараза?