Малки общини искат специален ВиК-фонд и отсрочка за новите такси смет

Малки общини искат специален ВиК-фонд и отсрочка за новите такси смет

Специален инвестиционен фонд за финансиране на водни проекти за малките общини, които имат под 10 хиляди жители, поискаха от сдружението на общините по време на среща във вторник с министъра на околната среда и водите Нено Димов. Кметовете също така са поискали шест месеца отсрочка за новия начин на определяне на таксата смет.

В момента населените места с брой жители от 2 хиляди до 10 хил. души остават извън обхвата за финансиране на проекти за изграждане или рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура по оперативната програма "Околна среда". По нея за периода до 2020 г. са предвидени 2 млрд. лв. европейско финансиране за водния сектор в населени места над 10 000 човека, но за да тръгнат тези пари има условие за провеждане на реформа по окрупняване на водните дружества и управлението на техните активи.

Дари и с тези пари обаче има огромен недостиг от финансов ресурс за водните проекти в страната, като особено потърпевши за малките общини.

Става въпрос за 65 общини или около 25% от всичките в страната, които в момента са изключени от европейско финансиране във водния сектор. Затова сдружението на общините е готово да подкрепим усилията за създаването на специализиран инвестиционен фонд за ВиК сектора, посочи по време на срещата кметът на Троян и зам.-председател на общинската организация Донка Михайлова.

Създаването на такъв фонд с пари от бюджета и чрез механизмите на финансовия инженеринг се подготвя в момента от регионалното министерство в рамките на разработваните от него прединвестиционни проучвания за нуждите на водни ясектор.

Нено Димов също е припознал като основна задача на правителството осигуряването на съответствието на националното и европейското законодателство, свързано с пречистването на отпадъчните води, и осигуряването на средства за такива проекти в малките населени места.

По време на срещата кметовете са се оплакали, че нямат да успеят да въведат от 1 януари 2018 г. новия начин за определяне на таксата смет не по данъчна оценка на имота, а според генерираните отпадъци. Общините са настояли за шестмесечна отсрочка за новото изискване.

От екоминистерството посочват, че общините ще могат да кандидатстват за финансиране на проекти за оползотворяване на отпадъците, включително и биоразградимите, по програма LIFE и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.

Споделяне

Още от Бизнес