Малките фирми имат броени дни да изберат нов доставчик на ток

Малките фирми имат броени дни да изберат нов доставчик на ток

Броени дни остават до изтичането на крайния срок за малките фирми, които досега са ползвали ток от регулирания пазар, да си изберат нов доставчик на електроенергия от свободния пазар, предупредиха от Министерството на енергетиката в сряда. Ведомството излезе с пространни препоръки какво да предприемат небитовите потребители, които със Закона за енергетиката бяха задължени да излязат на свободния пазар от 1 юли 2021 г.

На тази дата изтича и даденият гратисен период за излизането на тези клиенти от пазара, където държавата определя цените на ток. Целта е да се намалява регулираният пазар, каквото изискване поставя ЕК, за да подкрепя енергийни реформи. Принципно срокът бе октомври 2020 г., но бе дадено време до края на юни за неориентираните. Такива обаче продължават да са по-голямата част от обхванатите от задължението обекти. Трите електроснабдителни дружества, които са обществени доставчици и всъщност трябва да загубят клиенти от прехвърлянето, направиха редица кампании и миналата, и тази година, но все още едва около една четвърт от фирмите, подлежащи на избор на нов доставчик, са направили това.

Част от другите не знаят въобще, че трябва да си изберат нов доставчик. Други смятат, че ако не направят това и бъдат прехвърлени към доставчик последна инстанции с доста по-високи цени на тока, няма да е фатално, защото потреблението им е ниско. Немалко обаче по стар български обичай оставят решенията за последния момент и смятат, че до края на юни има време.

Всъщност те трябва да изберат нов доставчик до 10 юни 2021 г., ако искат да спазят срока от 1 юли да са на либерализирания пазар. Ако го сторят след тази дата, договорът им ще се задейства от 1 август, защото административната процедура за смяна на доставчика предвижда заявления за това да се подават до 10-то число на месеца, предхождащ влизането в сила на договора с него. Причината е, че съответното електроснабдително дружество трябва да предупреди мрежовите оператори, че въпросният клиент вече не е негов и да се уредят административните подробности. Важно изискване е потребителят да си е платил всички сметки към стария доставчик, припомнят от Министерството на енергетиката.

Ако фирмите все пак не си изберат нов доставчик, няма да останат без ток. Просто ще продължат да бъдат снабдявани от досегашния си доставчик – ЧЕЗ, ЕВН или "Енерго-Про", но като доставчик от последна инстанция и на доста по-високи цени от тези не само на регулирания, но и на свободния пазар.

Досега, в рамките на изтичащия преходен период клиентите с неизбран свободен търговец бяха захранвани от досегашния си снабдител на цени по типови договор, които реално бяха близки до определяните от енергийния регулатор, а в някои случаи и по-ниски. Опитите на ЕВН например да се удължи действието на типовите договори и след 1 юли 2021 г. удариха на камък с аргумента, че така фирмите никога няма да напуснат пазара, който вече остава само за домакинствата.

Енергийното министерство обяснява, че фирмите, които не са избрали още своя нов доставчик, могат да разберат кои са лицензираните търговци на ток в специалния регистър на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а офертите им могат да сравнят на специално разработената от регулатора платформа. Клиентите, които са длъжни да обявят поръчка за избор на доставчик, вероятно вече са закъснели до организират такава, за да се вместят в срока за подаване на заявленията за смяната на снабдителя.

На платформата на КЕВР фирмата може да заложи своето потребление и профила и ще получи класация с най-изгодните за нея оферти. Ако се спре на някоя от тях, може да остани контактите си и да чака доставчикът да се свърже с него за задвижване на процедурата. Важно е да се има предвид, че на платформата са качени само стандартните условия на доставчиците и при директна връзка с тях може да предложат по-изгодни условия според спецификата на потреблението на клиента, обясняват от енергийното ведомство.

"Когато избира доставчик, всеки потребител първо гледа цената, но това е само едно от условията в договора. Обикновено тези, които предлагат най-ниска цена, включват клаузи в договорите си, че цената е валидна към настоящия момент и търговецът има право едностранно веднъж или два пъти в рамките на договора да я променя. Когато има такава клауза, потребителят е в много по-неизгодно положение. Клиентите не бива да се подвеждат и да гледат единствено ниската цена, а и да обръщат внимание на договора в неговата цялост", предупреждава то.

В препоръките се напомня, че реално клиентите могат да сменят всеки месец своя доставчик, но е възможно някои от снабдителите да имат заложени в договора неустойки при предсрочното им прекратяване.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес