Малките и средни фирми ще ползват преференции при обществените поръчки до 2007 г.

До 2007 г. малките и средни фирми ще ползват преференции при кандидатстването си за обществени поръчки. Това реши парламентът, който окончателно прие новия закон за обществените поръчки.

Преференциите се въвеждат от тази година, с влизането на закона в сила.

През 2004 г. цената на офертите на малките и средни фирми ще се намалява с 15% при класирането на кандидатите за обществени поръчки. През 2005 г. намалението преди класиране ще е с 10 на сто, а през 2006 г. - с 5 процента, предвиждат поправките.

Разпоредбата ще се прилага до 1 януари 2007 г., когато България се надява да влезе в Европейския съюз.

Между 10 хил. и 50 хил.лв. е имуществената санкция за възложител, който не проведе процедура за обществена поръчка. Същата санкция е предвидена и за промени или допълване на договора за обществената поръчка в нарушение на закона.

Депутатите записаха, че условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Текстът беше отложен за обсъждане в икономическа комисия, но на вчерашното си заседание тя не стигна до окончателно становище.

Днес мнозинството отхвърли предложението на Атанас Папаризов от левицата разпоредбата отново да се отложи, за да се регламентират конкретни срокове за освобождаване на гаранцията при обществени поръчки за доставка. Папаризов настоя да се запише също, че възложителят може да задържи гаранцията или част от нея при неизпълнение на клаузи в договора, свързани със срокове или изпълнение на изисквания.

Парламентът реши към Агенцията по обществени поръчки да се създаде и Арбитражен съд, който ще решава възникналите спорове. До 1 септември т.г. правителството трябва да приеме правилник и устав на арбитражния съд и да определи неговия председател. Изискването е това да бъде юрист с над 10 години стаж.

Споделяне

Още от Бизнес