След 6 месеца “преговори” по нова наредба за горския сектор

Малките и средните фирми остават пренебрегнати в дърводобива

Малките и средните фирми остават пренебрегнати в дърводобива

Малките и средни фирми в дърводобивния и дървопреработвателния сектор остават пренебрегнати половин година след обещанието на земеделското министерство да преработи Наредбата за дейности в горските територии. За това сигнализира Димитър Джоков от БУЛПРОФОР — Сдружение на лесовъдите на частна практика и горските предприемачи. Документът влезе в сила през декември 2011 г. и веднага изкара на протест стотици служители в горския сектор,  които обявиха, че новите разпоредби обслужват големите в бранша и на практика погребват бизнеса им.

Преговорите по пренаписването на Наредбата буксуват от шест месеца, каза предприемачът.  Предложенията на малките и средните фирми остават в забвение, по време на работните срещи изказванията на техни представители не се стенографират, а промените в текстовете се представят в последния момент, допълни той.

На последната работна среща по текстовете на наредбата миналата седмица земеделското министерство и лично министър Найденов са се ангажирали да обърнат по-сериозно внимание на предложенията на малките и средните фирми. Поредният работен вариант на документа ще бъде представен тези дни, а на 18 септември ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

На този етап обаче, въпреки протестите на малките фирми, в наредбата остават преференциите за т.нар. стратегически партньори на държавата при търговете за добив на дървесина, макар самото понятие “стратегически партньор” да отпада. Горските стопанства все пак ще могат да сключват 15-годишни договори за 35% от дървесината, като контрактите ще се сключват след конкурс. Опасенията на малките и средни фирми са, че конкурсните условия ще се пишат за предпочитаните фирми – с определени обороти, техника и т.н.

Горските предприятия вече проведоха няколко мегатърга за дървесина, които потвърдиха опасенията на малките фирми за непосилни условия. Последният случай е с търг на Югозападното държавно предприятие с център в Благоевград за 140 хил куб.м дървесина от смесен тип с начална цена над 7.2 млн. лв. Едно от условията за участие бе  за последните три години кандидатите да са купили и преработили над половин милион куб.м. дървесина, което автоматично отвява 99% от фирмите в бранша. На това условие на практика отговарят най-големите преработватели - “Свилоза”, “Кроношпан” и “Монди”. Централите на първите две са в Силистра и Бургас – т.е. транспортът на дървесина чак от Благоевград едва ли представлява интерес за тях. Логично търгът е спечелен от “Монди”.

От БУЛПРОФОР твърдят, че подобни ограничителни условия обслужват интересите на големите компании и на фирмите прекупвачи, а средните и по-малките дружества все по-трудно си набавят суровина. Те са принудени да купуват, понякога и на черно, дървесината на по-високи цени от прекупвачите. Сдружението неколкократно е сигнализирало институциите за дискриминационните условия за търговете, но тъй като няма резултат, е наело адвокат, за да ги обжалва директно в Европейската комисия за защита на конкуренцията.

Преференции за проекти с биомаса

Предложението на БУЛПРОФОР е вместо с конкурс дългосрочните договори да се сключват след таен или явен търг, а резултатите да могат да се оспорват. Единственият компромис по отношение на дългосрочните договори, постигнат със земеделското министерство, е да не може да се сключват сделки с прекупвачи, каквито случаи имаше от началото на годината. Преференциите обаче остават в сила за големите преработвателни предприятия и производители на топло- и електроенергия от биомаса.

Друг проблем в наредбата, според организацията, е начинът, по който се определя началната цена при големите търгове за т.нар. стояща дървесина – дървета, чието отсичане трябва да се организира от избрания изпълнител. Според обсъжданите в момента текстове началната цена се определя от отчисленията във Фонд “Инвестиции” на горското предприятие, увеличени с не по-малко от 50%. Въпросните отчисления са от 5 до 15 лева на кубик. Това означава, че в най-лошия случай цената за кубик стояща дървесина ще е 7.50 лева. Това е абсурдно, при положение че в момента пазарната цена за кубик първокласна дървесина на корен е 85 лева без ДДС, коментираха от БУЛПРОФОР.

Такива абсурдно ниски цени досега са постигани само в Държавното горско стопанство “Етрополе”, което има договор за съвместна дейност с “Медикет” - фирмата, зад която стои депутатът от ГЕРБ Емил Димитров. Справка в страницата на агенцията по горите показва, че през 2009 г., 2010 г. и 2011 г. фирмата е купувала дърва за огрев и малки количества едра и средна дървесина на цени от 5.60 до 6.60 лева за кубик. Цените в останалите стопанства за същия вид дървесина не падат под 15 лева за кубик.

Спорни предимства за местните кандидати за добив

Следващият спорен момент в наредбата е текстът, които отрежда до една трета от добива на съответното горско стопанство да отива за местни фирми. И в Закона за горите, и в наредбата е записано “до една трета”. Според браншовата организация обаче текстът трябва да е “най-малко една трета”, тъй като тази година има стопанства, които въобще не са търгували дървесина с местни фирми.

Подозрения буди и текстът, който позволява на инвеститорите в централи за производство на биомаса да участват в търговете за дървесина. Според Джоков, в наредбата трябва да залегне единствено изискването за определени мощности. Сега регламентите са така написани, че инвеститорите могат или да докажат мощности или да представят договор с консуматори на дървесина за производство на ел- и топлоенергия в страна – членка на ЕС. Това условие е доста странно, каза Джоков и заяви, че единственият му смисъл е да толерира бизнеса с биомаса, който напоследък печели преференции по много линии.

Споделяне

Още от Бизнес