Малкото Войняговци с канализация за сметка на елитни райони край София

Загубите на вода намалели под 50%, но общината и КЕВР оспорват данните

Малкото Войняговци с канализация за сметка на елитни райони край София

Концесионерът "Софийска вода" е заложил изграждането на канализация на село Войняговци с 612 души население за 2 млн. лв. В същото време няма планове да бъде направена такава в редица села с над 2000 жители като Бистрица, Владая, Волуяк, Герман, Казичене, Лозен, Панчарево, Световрачене и Чепинци. Това става ясно от одобрения бизнес план на дружеството от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

"Софийска вода" планира да инвестира 57.4 млн. лв. през тази година във ВиК мрежата на столицата. Първоначално са били заложени с 19.2 млн. лв. по-малко. КЕВР обаче върна бизнес плана на концесионера, заради неизпълнение на заложената инвестиционна програма за периода 2014 – 2015 г. и поиска сумата да бъде включена в плана за 2016 г.

Междувременно "Софийска вода" съобщи, че е понижила загубите на вода от 60.4% на 49.8% за периода от 2010 до 2015 г.

Съмнения в обективността на тези данни обаче имат Столичната община и КЕВР. Регулаторът не ги приема, защото липсва отговор от концесионера на няколко въпроса, сред които за причините за драстичното намаление на фактурираните количества вода. На тяхна база "Софийска вода" отчита спад на загубите.

Съмнения в достоверността на отчитаните фактурирани количества са изразени и от Столична община, която настоява КЕВР за съвместна регулаторна проверка. От публикуваните документи не става ясно дали такава е направена.

От КЕВР обаче посочват, че фактурирането на отчетените количества вода "са изцяло вътрешни за дружеството и в тези процеси са възможни грешки и/или умишлено манипулиране на данните". Повод за това дават и твърденията на "Софийска вода" за спад на населението, ползващо вода, с над 6%, докато в същото време данните на НСИ отчитат ръст от над 5%.

Заради инвестиционната програма "Софийска вода" иска поскъпване с 20% на цената на водата, но по този въпрос все още няма решение на КЕВР. Цената на водата в столицата не е променяна от 1 юли 2012 г.

Дружеството обаче е с една от на-големите норми на възвращаемост – 17%, съгласно подписания по времето на Стефан Софиянски концесионен договор. За сравнение нормата на възвращаемост на големите държавни и общински ВиК оператори у нас е малко над 5%, според КЕВР.

За пет години спестени три язовира "Бели Искър"

Спестени са над 50 милиона кубически метра вода или повече от три пъти обема на язовир "Бели Искър", съобщи "Софийска вода" по повод Световния ден на водата - 22 март.

Намаляването на загубите на вода е постигнато чрез внедряването на нови технологии и целенасочени усилия за ограничаване на честотата и гъстотата на авариите, ефективно управление на налягането в мрежата, подобряване на хидравликата в системата и други, се казва в съобщението.

Значителното по-малкото течове се дължат и на "мащабната инвестиционна програма" на "Софийска вода", в което мажоритарен акционер е френската група "Веолия" (77.11%). Останалите акции са на Столичната община.

"Софийска вода" е инвестирала над 207 млн. лева за подмяна и рехабилитация на ВиК мрежата през периода 2011 – 2015 г. За петгодишния период са подменени и ремонтирани общо 326 км водопроводи и 45 км канали, отчитат от дружеството.

"Инвестиционната ни програма за рехабилитация на ВиК мрежата в София е изключително мащабна през последните пет години. Но освен в инфраструктурата, която е публична общинска собственост, ние инвестираме и в различни успешни проекти, които допринасят за запазването на екологичния баланс и постигането на устойчиво развитие на столицата", казва новият изпълнителен директор Арно Валто. Той замени в началото на годината Бруно Рош, който подаде оставка след разследване за корупция срещу него в Румъния.

Новият директор посочва като мащабни и успешни проекти достигането на пълна енергийна независимост на пречиствателната станция за отпадни води "Кубратово", която вече сама осигурява енергията, необходима за производствените ѝ нужди.

Действащата система "СКАДА" (SCADA) автоматично управлява налягането и водоподаването и може в реално време да се проследява за течове и аварии. Контролна зала, която действа 24 часа в денонощието, дава възможност за по-бързи и навременни реакции на теренните екипи.

Населението на София намаляло с 85 402

Населението, ползващо водоснабдителни услуги в София, е намаляло с 85 402 души (6.11%) в периода 2009 – 2014 г. Това твърди концесионерът "Софийска вода" в опит да докаже намалението на фактурираната вода със 7.1 млн. куб. м (8.31%) в бизнес плана си пред Комисията за енергийно и водно регулиране.

Регулаторът обаче отчита, че според данните на НСИ населението в региона се е увеличило с 66 759 човека (5.34%), а средно-месечният доход на лице от домакинство е нараснал със 163 лв (39.76%). Това "не предполага намаление на потреблението, а точно обратното", пише КЕВР.

Другите съмнителни данни са за броя направени ремонти, които не съответстват на много по-малкия брой аварии по канализационната мрежа, посочват от КЕВР.

Съмнения за достоверността на отчитаните фактурирани количества са изразени и от Столична община в писмо от декември 2015 г. до регулатора.

Инвестиционна програма от 57.4 млн. лв.

"Софийска вода" ще инвестира 57.4 млн. лв. през тази година във ВиК мрежата на столицата. Дружеството ще разчита изцяло на собствени средства. То прогнозира положителен финансов резултат от 60.5 млн. лв. през 2016 г. Той ще е достатъчен да покрие инвестиционната програма от собствени средства, но не може да покрие в пълен размер вноските по кредита от ЕБВР. Това налага увеличаване на дела на заемните средства за финансиране на инвестиционната програма, е посочено в решението на КЕВР.

Повече от половината от средствата (36.8 млн. лв.) ще бъдат инвестирани в реконструкция на съществуващи и изграждане на нови водопроводни мрежи. По-големите проекти са присъединяването на Владая към водопроводна мрежа на столицата (2.6 млн. лв.), изграждане на нов резервоар в село Мърчаево (550 хил.лв.) и на нови сградни отклонения (550 хил.лв.).

Заложено е още ремонт на резервоар "Под Симеоново" (2 млн. лв.), на водни камери на резервоар "Лозенец" (488 хил.лв.), рехабилитация на филтърни клетки в пречиствателната станция за питейни води "Бистрица" (430 хил.лв.).

За отвеждане на отпадъчните води планираните инвестиции са 14.8 млн. лв. Повече от половината от тях (54.3%) са насочени към ремонт на канализационни мрежи и съоръжения. За изграждане на нови обекти ще отидат 41% от парите. Сред тях е изграждане на канализация в село Войняговци (2 млн. лв.) и канализация по ул. "Филип Кутев" от ул. "Атанас Дуков" до бул. "Черни връх" (2 млн. лв.) - това е участъкът, където се строи продължението на втория лъч на метрото до кв."Хладилника".

От КЕВР обръщат внимание, че населението на Войняговци е 612 души и е извън обхвата на евродирективата. В същото време има поне десетина села, които попадат в обхвата на директивата. Съгласно нея те трябва да имат канал до края на 2016 г., но това не е предвидено.

Риск за отклонения в качеството на водата

Питейната вода достига до 1.4 милиона жители на столицата и е с много високо качество, показват лабораторните изследвания на "Софийска вода". Данните сочат, че показателите на водата надхвърлят дългосрочните нива за качество на питейната вода, съгласно нормативната уредба и са в пълно съответствие с европейските стандарти.

Годишно концесионерът прави 1689 проби на водата, сочат данните от одобрения бизнес план.

От него става ясно, че риск от поява на отклонения към момента има за част от район Панчарево и селата Кокаляне, Клисура и Балша.

Дружеството очаква след изпълнение на проекта за присъединяване на село Владая

към централната водоснабдителна система и новия резервоар за село Мърчаево, да се намалят рисковете от отклонения на показателите на питейната вода в тези населени места.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?