Манипулативни статии във в. "Труд" откри Комисията по журналистическа етика

Манипулативни статии във в. "Труд" откри Комисията по журналистическа етика

Комисията по журналистическа етика (КЖЕ) е констатирала нарушения на Етичния кодекс на българските медии в публикации на сайта на в. "Труд" след сигнал на Съюза на съдиите в България по статиите "С тълкувателно решение на ВКС: Лозан Панов подари амнистия за престъпниците" и "Българският съд е похитен от олигархията и започна да ѝ служи".

Установени са нарушения на четири текста от Етичния кодекс на българските медии - за предоставяне на точна и проверена информация, без преднамерено да се скриват или изопачават факти; за разграничаване на фактите от предположенията; за предоставяне на разнообразни мнения и гледни точки в коментарите и за спазване на презумпцията за невиновност, съобщи вестник "Капитал" във вторник.

Според решението на КЖЕ, първият материал визира по манипулативен начин тълкувателно решение на Общото събрание на наказателната колегия във ВКС. То е образувано от председателя на ВКС Лозан Панов с въпроси относно разрешаването на проблема с двойното наказване на лица, на които първо бива наложено административно наказание от съответния административнонаказващ орган, а впоследствие биват и съдени по Наказателния кодекс. В статията, публикувана в "Труд", се твърди, че по този начин Лозан Панов е позволил на извършителите на тежки престъпления да се разминават с глоби. Самият Панов обаче не участва в изготвянето на решението, а и в структурата на съда не е налице йерархична зависимост между него и останалите съдии (подобно на прокуратурата), чрез която той би могъл да повлияе върху него. Вторият материал пък атакува наред с работата на ВКС и дейността на Софийски градски съд.

В двете публикации "се правят тенденциозни внушения чрез подбора и интерпретациите на факти по повод дейността на председателя на ВКС, на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, на представителите на съдийското съсловие и на отделни съдии", смята етичната комисия. "Превратно са представени събития, негативното значение на някои от които е неоправдано преувеличено, а други са обяснени подвеждащо", пише в становището.

В него се посочва, че ролята на председателя на ВКС за подкрепянето на една или друга конкурираща се теза при извършването на тълкувателна дейност е пренебрежимо малка или напълно отсъства, когато председателят не участва във вземането на решение. Какъвто е и случаят с въпросното решение.

"Експлоатирането на информация или мнения за медийни цели в опит да се създава или формира обществено мнение чрез реализирането на журналистически кампании, провеждани на основата на предварително приети позиции и специфични интереси, нарушава професионалния стандарт, недопускащ разпространението на редакционно съдържание, за което на медията или журналиста е известно, че е невярно", смята КЖЕ

По повод заглавието на първия материал, според което председателят на ВКС е "амнистирал престъпниците" комисията констатира, че единствено Народното събрание притежава такова правомощие чрез приемането на закон, а самата фигура "не е еднолично действащ държавен орган, не е участвал във взимането на тълкувателното решение и не притежава компетентност да "амнистира".

"Преиначаването на съдържанието на съдебни актове и излагането на коментар, който не почива на експертно мнение, и в двете оспорени публикации водят до смесването на информация от различни журналистически жанрове. Последното има за непосредствена задача да злепостави част от съдийската общност и да втълпи на читателската аудитория отрицателното обобщение, че съдебната власт и нейните представители са компрометирани и не работят в интерес на гражданите", се посочва в решението на КЖЕ.

Споделяне

Още от България

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?