Манипулирани и без конкурс са над половината обществени поръчки на София

С "утвърдените от КЗК и ВАС практики" общината оправдава нарушения с ремонта на пътя към зала "Арена Армеец"

Манипулирани и без конкурс са над половината обществени поръчки на София

Столичната община е допуснала нарушения и слабости при откриване и провеждане на 69% от проверените процедури по възлагане на обществени поръчки в периода 1 януари 2010 – 30 септември 2011 г., сочи доклад на Сметната палата, публикуван тази седмица. Проверката е установила още, че в 50 на сто от проверените процедури за възлагане на малки обществените поръчки са включени изисквания, които дават предимство на определен кандидат. През разгледания период Столичната община е провела 126 търга и е възложила над 400 малки поръчки. Най-честите нарушения са дискриминационни условия в тръжната документация и възлагане на дейности без конкурс, става ясно от проверката.

Сред нарушенията на столичното кметство е и ремонтът на пътя до столичната зала "Арена Армеец", която често се дава от премиера като пример за постиженията на управляващата партия ГЕРБ. Столичната община се оправда с това, че "обществената поръчка не е била обжалвана от страна на потенциални участници каквато законова възможност има в случай на въведени ограничителни условия". В съобщение на пресцентъра на "Московска" 33 се посочва, че имало установени от Комисията за защита на конкуренцията и на Върховния административен съд практики, свързани с определянето на минималните изисквания към потенциални участници в провежданите обществени поръчки.

 

Според Сметната палата обаче Столичната община е допуснала сериозни нарушения като е обявила поръчката за ремонт на пътя пред зала "Арена Армеец". Прогнозната ѝ стойност е 1.5 млн. лева, но в конкурсната документация е заложено изискване за минимум 3 млн. лв. годишни приходи от пътно строителство за последните три години. "Сумата на приходите от посоченото изискване (9 000 000 лв.) е 6 пъти повече от прогнозната стойност на малката обществена поръчка. Това изискване необосновано ограничава участието на лица в процедурата", пише Сметната палата. Поръчката бе възложена на “ГБС Инфраструктурно строителство” - същата компания, която построи зала "Арена Армеец" за около 100 млн. лева.

 

Дейности от поръчката в частта "Водоснабдяване и канализация" са прехвърлени на "Софийска вода", но за промяната не е подписан анекс. В рамките на поръчката "ГБС" ремонтира и кръстовището при "4-ти километър", но тези дейности не са били предмет на конкурса. В крайна сметка изпълнителят получава 1 126 803 лв. с ДДС, като София е платила 91 279 лв. за дейности, невключени в договора.

 

Дискриминационни условия са открити и в поръчката на София за втори етап от закриването на депото за отпадъци в Суходол. В обявлението е записано "участникът да бъде реално действаща (работеща) на пазара фирма поне през последните 5 години", с което се блокира участието на новорегистрирани фирми, които отговарят на останалите условя на възложителя. София сключва договор с "Чистота-Искър" ЕООД на стойност 21 720 742 лв. с ДДС за срок от 4 години.

 

В края на 2010 г. София сключва без конкурс договор за охрана на свои обекти с три фирми "Егида София" ЕАД, "Боду" ООД и "АСО-Пирели" ЕООД. Договорите с тях трябва да се прекратят до сключването на договор с компания, избрана след търг по Закона за обществените поръчки, но не по-късно от 31 май 2011 г. Новата процедура обаче се обжалва и договорите с трите охранителни компании са продължени в нарушение на закона. Така Столичната община е плащала за охрана, без да има валиден договор с изпълнителите. За периода от 1 юли 2011 г. до 31 декември 2011 г. за охрана са изплатени общо 1 232 610 лв., в това число 69 660 лв. - на "АСО-Пирели" ЕООД, 996 270 лв. – на "Боду" ООД и 166 680 лв. – на "Егида София" ЕООД. 1 В края на ноември е обявен нов конкурс за охрана на София, който не е приключил до края на проверката на Сметната палата.

 

Свързаната с бившия шеф на Столичния общински съвет Андрей Иванов фирма "Аксиор" също се е възползвала от "пропуските" на Столичната община при провеждането на процедури за възлагане на малки обществени поръчки и спечели договор за 4.1 млн. лв.. Нагласената поръчка обаче бе прекратена след скандал в Столичния общински съвет.

 

Офертата на "Аксиор" бе единствената постъпила в общината, но според отменената вече Наредба за малки обществени поръчки, възложителят трябва да избере между минимум три оферти. Изискването обаче не е спазено и София избра "Аксиор", заради което сега си навлича критиките на Сметната палата.

 

Одитният доклад завършва с препоръки към Столичната община, отнасящи се най-вече към актуализация на някои вътрешни правила, подобряване на контрола и по-голяма отговорност при привличането на външни експерти към оценителните комисии. Столичният кмет Йорданка Фандъкова има три месеца да изпълни препоръките и да уведоми палатата за предприетите мерки.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?