Мащабна кампания ще разяснява как да се кандидатства за пари от ЕС

Мащабна кампания ще разяснява как да се кандидатства за пари от ЕС

Половината от малкия и средния бизнес у нас има желание да кандидатства за финансиране на проекти от европейските фондове, но същевременно 90% от него не разполага със специалисти, подготвени за кандидатстването. Това показва представително изследване на МВМД сред бизнеса, неправителствените организации, местната власт и журналистите, проведено в края на февруари и началото на март т. г., резултатите от което бяха огласени във вторник. Изследването е поръчано от Министерството на финансите в рамките на стартиращата широка кампания за популяризиране на усвояването на средствата от еврофондовете.

Кампанията ще включва разясняване на максимално достъпен език на същността, приложението, механизма на действие и начинът на усвояване на европейските структурни фондове, както и разпределението на парите от тях по седемте оперативни програми. Между 2007 и 2013 г. по тези програми бизнесът в България, неправителствените организации и местните власти могат да усвоят 7 млрд. евро.

Проучването на МВМД показва още, че противно на очакванията близо 60% от бъдещите бенефициенти смятат, че по-голямата част или всичките 7 млрд. евро ще бъдат усвоени. Само 44% от журналистите са на това мнение.

Сред трудностите за усвояване на средствата анкетираните посочват основно тежките процедури, липсата на практическа информация, неуменията за разработване на проекти. Едва 1% от бенефициентите са склонни да слагат сред пречките корупцията, докато една трета от журналистите я посочват, пак поради общия поглед, който имат над усвояването на средствата от предприсъединителните програми, “приятелските кръгове” от фирми и особено от последните скандали около програма САПАРД и фонд “Земеделие”.

Кампанията на МФ ще се проведе от март до юли т. г. под мотото “Бъдете активни” и ще акцентира именно върху активността на тези, които искат да получат финансиране от еврофондовете. Проектите могат да са в много широк спектър от дейности. Кампанията ще разяснява и целия път на усвояване на средствата – от Националната стратегическа референтна рамка (pdf), през седемте оперативни програми, подготовката на проектите за кандидатстване, одобряването им, отпускането на средствата, съфинансирането, последващия контрол.

Партньори на финансовото министерство са Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Центърът за икономическо развитие.

Рекламната обезпеченост на кампанията се извършва от агенция “ПР-медия”, която спечели оспорван конкурс за обществена поръчка на МФ и започна изпълнението по него още преди да са приключили обжалванията на резултатите от конкурса на другата участваща в конкурса фирма. “ПР-медия” е автор на тв клип и рекламни карета във вестниците, които ще вдъхновяват бизнеса да запретва ръкави и да пише проекти. Рекламната кампания струва 2,25 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?