Мащабно проучване за трудностите при изпълнението на европректите

Мащабно проучване за трудностите при изпълнението на европректите

"Научени уроци" е мотото, под което ще премине мащабно проучване за трудностите при изпълнението на европроекти. Изследването е по инициатива на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова, съобщи областният информационен център по еврофондовете в София.

Целта на инициативата, която се изпълнява на територията на цялата страна от 28-те областни информационни центрове, е да се установят къде са критичните места при изпълнението на проекти, финансирани със средства от европейските фондове и да се предложат начини за тяхното преодоляване.

"През текущия програмен период администрацията се презастраховаше, усложняваше процедурите и не разбирахме, че еврофондовете са предназначени главно за хората, а не за удобството на държавната администрация. Целта ни е да обхванем максимален брой бенефициенти на различни по вид проекти, за да видим с какви проблеми те са се сблъсквали", каза вицепремиерът Златанова.

За инициативата е разработена анкетна карта, която обхваща всички етапи от изпълнение на проект – от кандидатстването до финалното отчитане.

Цялата мрежа от областни информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в България ще търси проактивно бенефициенти на всички оперативни програми.

След като данните бъдат събрани и анализирани, ще бъдат организирани кръгли маси по очертаните слаби места при изпълнението на проекти, за да се предложат работещи идеи за преодоляването им.

Всички предложения ще бъдат обобщени и предоставени на управляващите органи на оперативните програми. Вицепремиерът подчерта, че разчита изключително много на конструктивизма на администрацията, за да постигнем наистина улесняване на бенефициентите при сигурни и ефективни процедури.

Централният информационен и координационен офис, който отговаря за методическата подкрепа на мрежата от 28 областни информационни центрове, ще публикува регулярно на Единния информационен портал www.eufunds.bg данни за развитието на инициативата.

Информация за инициативата и анкетната карта могат да се получат във всеки областен информационен център.

Споделяне

Още от Бизнес