Масирани проверки в некоректни фирми за работещи "на черно"

Масирани проверки в некоректни фирми за работещи "на черно"

Целият наличен състав с контролни правомощия на Инспекцията по труда е бил ангажиран в извършването на проверки на работодатели, при които в последните три години са установявани случаи на работа без трудов договор повече от веднъж, както и за които в последните дни са постъпили сигнали, че използват недеклариран труд. В масираните проверки в понеделник са се включили 220 инспектори. Те са проверили 337 работодатели, за 280 от които има данни, че са допускали работа без трудов договор повече от веднъж в последните три години. По първоначални данни са заварени да полагат труд 102 лица без трудов договор при 45 от проверените работодатели.

Данните на Главната инспекция по труда (ГИТ) показват, че контролът като цяло оказва дисциплиниращ ефект върху работодателите. Единични са установените случаи на работа без трудов договор при работодатели, които вече са санкционирани за такова нарушение. При проверките работещи без трудови договори са установени основно във фирми, които са проверени по сигнал за използване на недеклариран труд или защото са работили на един обект с фирми, при които в предишни години са установени случаи без трудови договори.

Проверките са в рамките на Седмицата на действието, част от Европейската кампания за деклариран труд. Тя се организира от Европейската комисия чрез Европейската платформа за справяне с недекларирания труд.

В периода 21 септември – 01 октомври 2020 г. Инспекцията по труда организира и онлайн срещи с ученици, за да обясни правата им при започване на работа, както и какви ползи им носи декларираният труд.

Споделяне

Още от България