Масови жалби от клиенти, че ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про" отказват смяна на статута им

Сн. БГНЕС

Енергийният регулатор предупреди в сряда електроснабдителните дружества на ЧЕЗ, ЕВН и  "Енерго-Про", че нямат право да изискват от клиентите си, желаещи да променят статута си от битови на небитови или обратното, да променят предназначението на обектите, които се захранват с ток.

"Водещ критерий за разделението между битов и небитов клиент са нуждите, за които се ползва електрическата енергия в обекта, а не неговото предназначение", обявиха от Комисията за енергийно и водно регулиране. Поводът е получаваните във ведомството многобройни жалби на клиенти, собственици и/или ползватели на обекти с нежилищно предназначение по смисъла на Закона за устройството на територията (ЗУТ), че електроснабдителните дружества отказват да ги превърнат в битови клиенти, докато не променят статута на самите обекти по ЗУТ.

Според регулатора, промяната на статута на имота по ЗУТ не е задължително условие за промяната на статута на клиента, който зависи от това дали ползва енергията за собствените си битови нужди, или за извършване на промишлени дейности.

В изпратено до трите дружества писмо на КЕВР изрично се подчертава, че направеното в Закона за енергетиката разделение на два вида клиенти е в зависимост от различните нужди, които те ще задоволяват със закупената електрическа енергия, а не на плоскостта на предназначението на обектите, където ще я потребяват.

За клиента е налице право да ползва електрическата енергия за битови или за стопански нужди, както и право да предприема действия по промяна на предназначението на цялата или част от използваната електрическа енергия (от небитова на битова или обратно) на територията на един обект. Подобни критерии за дефиниране на клиентите са заложени и в одобрените от КЕВР Общи условия на трите електроснабдителни дружества по договорите за продажба на електрическа енергия, допълва се в съобщението на регулатора.

Комисията предупреждава ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про", че промяната на предназначението на използваната електрическа енергия не следва задължително да се обвързва с промяна на предназначението на обекта, по реда и при условията на ЗУТ.  Тази практика на регулатора при разрешаване на спорове между клиенти и електроснабдителни дружества относно предназначението на ползваната електрическа енергия се потвърждава и от съществуващата съдебна практика, допълват от регулатора.

Споделяне

Още от Бизнес