МБВР ще консултира плановете срещу наводнения

МБВР ще консултира плановете срещу наводнения

Правителството предложи на парламента да ратифицира споразумение между екоминистерството и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за получаване на консултантски услуги при изработването на плановете за управление на речните басейни у нас и за предотвратяване на риска от наводнения, съобщиха от Министерския съвет след редовното му заседание в сряда.

Съветите идват по линия на подписан през септември 2015 г. меморандум за разбирателство между кабинета и МБВР за нейното партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За плановете срещу наводнения банката ще помогне в актуализацията на предварителната оценка на риска от такива и при разработването на методики и извършването на проучвания. Ще се определи програма от специфични мерки или комбинация от мерки за намаляване на неблагоприятните последици, превенция, защита и готовност за адекватна реакция на населението при наводнения, отчитайки влиянието на изменението на климата, посочват от правителствената пресслужба.

За плановете за управление на речните басейни се очаква да се постигне съответствие с приложимото законодателство на ЕС за водите. Ще се разработят методики и извършат проучвания. Ще се направи характеризиране на районите за басейново управление на водите, както и оценка на натиска, въздействието, риска и състоянието на водните тела. Ще се определят цели и мерки за постигане и поддържане на добро състояние на водните тела в рамките на съответните райони за басейново управление на водите, допълва се в съобщението.

В него обаче не се казва колко ще получи МБВР за услугите си.

Споделяне

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?