МДААР избра фирма за изграждане на система за управление на опашки

С цена от 914 395 лв. без ДДС фирма „Моникомп България” ЕООД спечели търга за изграждане на система за обслужване на чакащи клиенти, обявен от Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР). Изборът стана в петък в министерството.

В процедурата се включиха общо 5 фирми, но останалите - ДЗЗД „Кю Електроник", „Скантек" ЕООД, „ИТА Инженеринг" ООД, „Редматик" ЕООД отпаднаха, защото не бяха представили пълен набор от изискваните документи.

С избрания изпълнител ще бъде подписано рамково споразумение за срок от 18 месеца. Негово задължение ще е да осигури инсталирането на системите, въвеждането им в експлоатация, обучението на служителите и гаранционната поддръжка.

Внедряването на системите ще се реализира на два етапа, като през първия етап ще бъдат изградени системи в 7 офиса на КАТ, 20 офиса на НАП и 12 офиса на дирекция „Документи за самоличност" към МВР. Срокът за изграждане и доставка е до шест месеца от датата на подписване на договора, а гаранционният срок за поддръжка - минимум 12 месеца от въвеждането на системите в експлоатация.

Системите за обслужване на чакащи клиенти трябва да могат да се адаптират по места и да позволяват управление според принципа на обслужване „на едно гише" и според специализираното разпределение на работните места. Те трябва да съдържат клиентски терминал, оборудван с уред за издаване на билети; екрани на всяко гише в зависимост от броя им; комбиниран екран, разположен на мястото за изчакване. Автоматизираните системи трябва да осигуряват възможност и за отдалечено подаване на заявки (резервиране) чрез интернет и SMS, както и обратно уведомление на клиентите по същите канали.

Целта на използването на автоматизирани системи за управление на опашките е да се осигури ефективна организация на административното обслужване на чакащите клиенти, контрол върху работата на служителите, както и събиране на статистическа информация по отношение на обслужването.

Споделяне

Още от Бизнес