Медиите представят ромите основно в негативна светлина

От 743 публикации с ромска проблематика в българската преса, едва 15 са с положително отношение към ромите, сочи изследване в пет български всекидневника за период от пет месеца, съобщи във вторник медийният експерт Иво Инджов от Института модерна политика.

Според Инджов, спазвайки Етичния кодекс, медиите би трябвало да отразяват проблемите на малцинството и да бъдат трибуна за неговите представители. Сериозният проблем, обаче, се пораждал от това, че в своите публикации, българските вестници представяли ромите по-скоро като далавераджии, престъпници, изнасилвачи и убийци.

”Всяка втора статия представя ромите като заплаха за обществото”, обясни експертът, цитиран от Дарик радио.

Изследването показва, че най-слабо са застъпени темите за социално-битовите проблеми на ромите. Четири на сто от публикациите се отнасят до програмите за интеграция на малцинствения етнос, а за ромската култура се разказва в 3% от тях.

По думите на Инджов противно на очакванията, проблемът за купуването на гласове епроследен в едва 4% от всички публикации, а темата за отсъствието на ромите от пазара на труда, не е отразена в нито една от статиите.

Изследването е направено в периода от юли до ноември миналата година. Най-висок е бил процентът на публикации, свързани с живота на ромите, през месеците септември и октомври - над 30 на сто. Това според експертите се дължи на размириците, които се случиха в Катуница.

Според Инджов обаче в летните и безконфликтни месеци този процент спада до 9 на сто. За целия период на изследването е имало само няколко интервюта с видни представители на този етнос, но не е регистриран нито един анализ с автор - ром.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?