Медици от Белоградчик наказани, защото не са съобщили за раждания на непълнолетни

В многопрофилната болница за активно лечение в Белоградчик през миналата година са родили 12 непълнолетни и две малолетни момичета и за това не са били уведомени органите по закрила на детето. Това е установила проверка на Държавната агенция за закрила на детето.

В тетрадката за сигнали при риск новороденото да бъде изоставено, водена в родилното отделение на болницата, е отбелязан само един сигнал до местния отдел за закрила на детето, подаден през 2011 година.

Инспекторите на агенцията са констатирали, че служителите в акушеро-гинекологичното отделение на болницата в Белоградчик, не са наясно с понятието "дете в риск" и не знаят в кои случаи е необходимо да се уведомяват органите за закрила.

Лекарите и медицинските сестри са запознати с мерките за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, посочват от агенцията. Въведени са правила за комуникация със социалните служби в Белоградчик по превенция на изоставяне на деца в родилен дом.

В резултат на проверката ще бъдат образувани административно-наказателни производства срещу служителите от родилното отделение на болницата в града.

Споделяне

Още от България