Медицинските грижи в градините и училищата са блокирани заради неприети наредби

Медицинските грижи в градините и училищата са блокирани заради неприети наредби

Представители на сдружения, защитаващи правата на деца с хронични заболявания и увреждания, внесоха жалба до здравния министър Кирил Ананиев заради това, че липса на промени в две наредби блокира дадената законова възможност в здравните кабинети в ясли, градини и училища да се извършва медицинско наблюдение на децата.

През 2016 година бяха приети промени в Закона за здравето, които позволяват здравните кабинети в училища, в детски градини, домове за деца и др. да се извършват дейности по наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания.

Така например медицинските сестри могат да поставят инсулин на дете с диабет и т.н. За да се разпише реда, по който това ще става обаче, трябва да бъдат приети промени в две наредби на здравното министерство - за здравните кабинети в детските заведения и училищата и за устройсството и дейността на детските ясли и детските кухни.

“Вече повече от година и половина от влизането в сила на промените в Закона за здравето, представляваното от вас министерство не предприема каквито и да било действия по приемане на промени на двете наредби, касаещи детските ясли, градини и училища“, се казва в жалбата.

“Моля да имате предвид, че става въпрос за деца с хронични заболявания, които нямат друга пречка да посещават тези заведения, освен невъзможността сами да извършат т.нар. подпомагащи медицински грижи, които иначе извършват техните родители в къщи – напр. поставяне на инжекция инсулин, смяна на памперс, катетри при децата със Спина бифида, даване на медикаменти и/или други подобни действия, които не представляват каквато и да е трудност или прекомерна грижа от страна на медицинския персонал в съответното заведение“, посочват организациите.

“На практика, въпреки че детските ясли, градини и училища в България са може би най-добре обезпечените откъм медицински персонал заведения в сравнение с другите страни-членки от ЕС, все още за децата с хронични заболявания, изискващи медицинска грижа е обективно невъзможно да посещават ясли и градини, а посещаващите училище деца се грижат сами за себе си, доколкото могат, без да разчитат на медицинска помощ“, се казва още в жалбата.

Освен това Община Варна съвместно с Варненското дружество на лекарите по детска ендокринология от 4 години работи по създаване на система за грижа за децата с диабет в детските и учебни заведения, като досега никой не е проявил интерес към натрупания опит и не го е използвал за създаването на по-благоприятни условия за децата с хронични заболявания в страната, посочват сдруженията.

“Поради всички тези факти и аргументи, считаме, че е недопустимо да продължава незаконосъобразното бездействие по отношение децата с хронични заболявания и следва в незабавен порядък да се приемат промени в цитираните по-горе две наредби, които да уредят реда, задълженията и отговорността на медицинския персонал в детските ясли, градини и училища по отношение децата с хронични заболявания“, се казва в жалбата.

Тя е подписана от организациите Сдружение “Асоциация Хипофиза”, “Сдружение За инсулинови помпи”, “Сдружение Докосни дъгата“, “Сдружение Спина бифида и хидроцефалия”, “Фондация Живот със синдром на Даун“, “Сдружение Диабет, предиабет и метаболитен синдром“.

Споделяне

Още по темата

Още от България