Меглена Кунева иска и конституционни промени за конфликта на интереси

Снимка: БГНЕС

Вицепремиерът Меглена Кунев поиска в конституцията да се предвиди автоматично отстраняване на хора на изборни длъжности при доказан конфликт на интереси.

"Помислете си един кмет или общински съветник, който е избран, но се вижда, че има конфликт на интереси. Ако е министър нещата са лесни - може да бъде отстранен и наказан. Но при изборните длъжности нещата са различни. Ето тук има един много важен разговор за промяна в конституцията. Когато има доказан конфликт на интереси, дали не трябва автоматично да може да се отстраняват хора от изборна длъжност", каза Кунева.

Вицепремиерът обясни, че възможността бъдещото Бюро за борба с корупцията по високите етажи на властта да бъде сезирано с анонимни сигнали не би трябвало да е проблем за никого.

"Антикорупционните сигнали трябва да бъдат далеч от намека за клевета. Те трябва да имат аргументи и реални информации, за да може по тях да се работи. Конфликтът на интереси е по-широко понятие от корупцията. Законът има две цели - да проверява имуществото и да предотвратява конфликта на интереси. Така ние на практика събрахме цялата материя в един орган", каза Кунева.

Тя определи антикорупционния закон като "дълбоко съгласуван" и "работен с най-добрите по темата за конфликт на интереси и проверка на имуществото".

"Миналата седмица имах разговор с министър-председателя, за да го информирам докъде сме стигнали със закона, така че и политическата отговорност е много висока. Ще бъда на разположение 24 часа, на всеки който иска да се информира подробно за този закон", посочи Кунева.

В края на миналата седмица Министерският съвет публикува за обществено обсъждане Законпроекта за нов Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности. От него стана ясно, че бюрото ще започне работа от началото на 2016 година.

Общо 10 000 политици, високопоставени държавни служители и магистрати ще попаднат под ударите на новото специално законодателство. Бюрото за борба с корупцията ще може да използва като повод за започване на проверките анонимни сигнали и медийни публикации.

При установено разминаване между приходите и притежаваното имущество от над 10 000 лева срещу високопоставените хора ще започва официално разследване. Ако има доказателства за извършено престъпление, случаят ще се предава и на прокуратурата.

Бюрото трябва да обединява част от функциите на Сметната палата, Комисията за разкриване на конфликта на интереси и БОРКОР. В закона изрично е посочено задължението за деклариране на имуществото и доходите и на лицата, с които политикът е във фактическо съпружеско съжителство.

Законът въвежда строги ограничения за лицата, заемащи висши публична длъжности. Те няма да имат право в продължение на една година от освобождаването си да сключват трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества, както и да участват в обществени поръчки.

Ако разпоредбите бъдат нарушени, санкции ще има за служителя, който ги е нарушил, но и за търговското дружество, което го е наело.

Националното бюро ще се ръководи от директор, който се подпомага от заместник-директор. Те ще се назначават и освобождават от президента по предложение на Министерския съвет.

В понеделник Кунева каза, че все още няма никого точно предвид за ръководния пост. "Но виждам какъв трябва да бъде профилът на този човек. Ако законът остане в този вид, той ще бъде предлаган от Министерския съвет и утвърден от президента. Това е политическа воля. В момента, в който това се случи, всякакви връзки между политическите партии и шефа на това бюро, трябва да бъдат прекъснати", каза вицепремиерът.

Ръководството на Националното бюро ще трябва да отчита дейността си на всеки три месеца в интернет, както и да представя годишен доклад в Народното събрание. Директорът и неговият заместник ще имат право да искат от съда дори разкриване на банковата тайна за проверявано лице. Инспекторите, които ще извършват оперативната дейност по проверките на висшите чиновници, също ще преминават през тест за почтеност. Дейността на бюрото ще се проверява ежегодно от независим външен одитор.

Споделяне

Още по темата

Още от България