Мерки срещу източване на семейните бюджети с екотока предлага ДСБ

ВЕИ-проектите да се включват с конкурс, търсещ най-ниска цена, иска партията

Мерки срещу източване на семейните бюджети с екотока предлага ДСБ

Законови поправки, които да спрат сегашната практика енергията от възобновяеми източници да е средство за източване на семейните бюджети и гарантиране на печалби за частни фирми, вместо да е алтернатива на останалите видове енергия, ще внесат Демократи за силна България (ДСБ) в парламента. Идеята е ако предложенията им бъдат приети, да влязат в сила още от следващата година и така да се възстанови конкуренцията сред проектите за производство на "зелена" енергия, което от своя страна да намали нейния натиск върху крайната цена на електроенергията за бита и бизнеса.

От ДСБ ще предложат да се промени коренно принципът за присъединяване на новите мощности, ползващи възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). В момента приетият от ГЕРБ Закон за енергията от възобновяеми източници предвижда това става като инвеститорите подават заявки до собствениците на енергийната мрежа – "Националната електрическа компания" и трите електроразпределителни дружества на ЕВН, ЧЕЗ и Е.ОН, като принципът е да се включват заявките по реда на тяхното подаване според свободния капацитет на мрежата.

Сега обявената идея е Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) да обявява търгове за присъединяване към съответната мрежа с фиксирана максимална цена на продаваната електроенергия от ВЕИ и да бъдат включвани онези проекти на територията, които предложат най-ниска цена на произвеждания от тях ток, обясни членът на националното ръководство на ДСБ Димитър Бъчваров. Така по думите му ще се реализират конкурентните проекти, а не онези, които търсят единствено гарантирана печалба за определен период от време.

Впрочем намеренията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма през юли 2010 г. бяха именно с конкурс да се включват новите ВЕИ-мощности, но година по-късно правителствените идеи еволюираха в сегашния вид на ВЕИ-закона.

Друго предложение, което партията на Иван Костов ще се опита да прокара, е да отпадне сегашното положение, при което една присъединена вече слънчева, вятърна или на биомаса мощност продава енергията си в продължение на фиксиран период от време на цената, на която е започнала да работи.

За различните видове енергия срокът за задължително изкупуване на тока по преференциалните цени е различен, като с приетия миналото лято ВЕИ-закон периодът бе намален за слънчевите централи от 25 на 20 години, на вятърните централи - от 15 на 12  години, докато за биомасата бе гарантирано 20-годишно изкупуване на тока, докато преди това за този вид суровина нямаше фиксиран срок. Така само за два месеца през миналата година 20 инвеститори във възобновяеми източници се отказаха от плановете си в България, а 2012 г. стана нулева за присъединяване на нови ВЕИ-мощности, очертавайки се и следващата да е такава.

ДСБ иска фиксираният срок за задължително изкупуване на "зеления" ток да стане доста по-кратък и след изтичането му да се прави оценка на активите на съответната мощност и на база общи показатели да се определя нова цена на енергията от слънце, вятър или биомаса. Трябва да има механизъм, при който когато една възобновяема мощност надхвърли с 40 процента средната за системата рентабилност, да ѝ се понижава цената, обясни Бъчваров. Така по думите му съответният проект ще влезе в регулация, а не както сега "инвеститорите да работят в режим на безрискова инвестиция, носеща им гарантирана с години печалба".

"По този начин от алтернатива възобновяемите енергийни източници се превръщат в средство за източване на семейните бюджети, които в крайна сметка поемат увеличението на крайната цена на тока, независимо дали е за бита или за бизнеса", коментира Бъчваров пред Mediapool.

Тройната коалиция завеща корупционен и непазарен модел за развитие на енергия от ВЕИ, а ГЕРБ доразви този модел и осигури привилегировано присъединяване на огромни мощности при изключително висока цена на близки и до властта предприемачи, заявиха още от ДСБ.

И ГЕРБ насърчава олигарсите и не дава възможност на дребните предприемачи в енергийния сектор, допълниха от  партията. Инвеститорите в микроцентрали са получили писма от НЕК за това, че техните обекти не могат да бъдат присъединени към мрежата преди 2016 г., което обрича хиляди фирми на фалит, обясни заместник-председателят на ДСБ Радан Кънев. "Тяхното решение беше да включат всички големи акули в бранша приоритетно и ускорено на най-високите възможни цени, след което да отрежат всички малки предприемачи", посочи той.

Бъчваров допълни, че направените сега предложения за законови поправки ще бъдат допълнително анализирани и обсъдени и с инвеститорите във възобновяема енергия, защото целта на ДСБ не е да изгони потенциалните капитали в този сектор на енергетиката, а да осигури разумен баланс между обществения интерес и този на вложителите във възобновяема енергия, защото тя е от безспорно значение.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес