Местата в университетите - почти колкото завършващите гимназия

Продължават да намаляват бройките за икономика, СУ няма да приема бъдещи лекари

Местата в университетите - почти колкото завършващите гимназия

За поредна година всички кандидат-студенти ще имат шанс да бъдат приети в университет, а висшите училища вероятно трудно ще запълнят предвидените бройки за първокурсници. Предвижда се в държавните и частните университети да се обучават 54 731 първокурсници след средно образование при 56 737 младежи, които се очаква да завършат гимназия през май. Само бройките за държавна поръчка са 38 704.

Това става ясно от проекта на решение на правителството за броя на първокурсниците през новата учебна година, пуснато за обществено обсъждане.

В повечето държавни университети броят на студентите държавна поръчка (след средно образование и магистър след бакалавър) се увеличава или запазва като през миналата година. намаление има за 12 висши училища. Общият брой на първокурсниците държавна поръчка обаче леко се повишава (с около 340) в сравнение с миналата година, когато бройката беше свита с 8 на сто.

Продължава намаляването на държавното обучение по икономика и по администрация и управление, въпреки че те остават специалностите с най-голям дял на студентите. Увеличават се местата за педагогика, както и на места за физически и химически науки, които са сред определените от държавата като приоритетни.

Без медицина в СУ

Традиционно най-много студенти държавна поръчка ще бъдат приети в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Първокурсниците през новата учебна година там може да са 6388 и са с около 400 повече в сравнение с миналата година, когато висшето училище обяви извънредно класиране, тъй като не можа да запълни отпуснатите бройки на редовните три подреждания.

Както реши Академичният съвет на университета, през новата година там няма да се приемат първокурсници по медицина. Миналата година за тях бяха отпуснати 80 места, но сега те са 0. Няма да има прием и обществено здраве. Така в Медицинския факултет на СУ ще се приемат само първокурсници по фармация и бъдещи медицински сестри. Обяснението за нулевия прием за медицина беше, че студентите станали повече.

От новата учебна година отпада и задочното обучение по право. Това важи не само за Софийския университет, а и за всички останали, след като през 2017 г. правителството реши, че бъдещите юристи трябва да се обучават само в редовна форма.

Иначе най-старото висше училище в България ще приема повече студенти по педагогика, физически и химически науки.

Все по-малко бройки за икономика

Продължаващата политика на държавата да свива броя на студентите по икономика води и до намаляване на държавната поръчка в икономическите университети. В Университета за национално и световно стопанство през новата учебна година може да бъдат приети 4419 първокурсници (включително след бакалавър). Същата е тенденцията и за Стопанската академия в Свищов (615 първокурсници през 2018/2019 г.) и за Икономическия университет - Варна (1843 места).

Намален прием ще има и в някои технически университети. В Техническия университет - София през новата учебна година може да бъдат приети 3546 първокурсници, което е с около 70 места по-малко. Една от причините за свиването на местата е по-малкият прием за администрация и управление. По-малко студенти ще приеме и Университетът по архитектура, строителство и геодезия - 843 или с около 130 по-малко от миналата година.

Увеличение на приема има обаче в Техническия университет в Габрово - с около 70 места до 1001. Вероятната причина е, че правителството реши да дава повече пари за обучение в изостанали икономически региони, сред които и Габрово.

Изчезващи специалности

На някои места пък обучението по икономика, администрация и управление и туризъм отпада напълно. Става въпрос за университети, които по принцип са профилирани в други специалности, но през годините са пуснали и курсове по модерните икономически специалности или пък по публична администрация и мениджмънт. През последната година те са имали право да обучават двайсетина първокурсници, а в същото време са на последните места по тези специалности според рейтинговата система.

Такъв е случаят с Аграрния университет в Пловдив, на който държавата вече няма да плаща за студенти по икономика и администрация и управление. Отпада държавната поръчка за първокурсници по администрация и управление в Националния военен университет във Велико Търново. Няма да има прием по икономика и туризъм в Шуменския университет, както и по администрация и по икономика в университета "Асен Златаров" в Бургас. Отпада и обучението по администрация и управление в Химико-технологичния университет в София.

Туризъм по морето

Държавната политика за по-високи субсидии за обучението на студенти по туризъм в университети във Варна и Бургас е накарала висшите училища там да поискат повече бройки за първокурсници по тази специалност.

Почти двойно е увеличението на предвидените бройки за професионален бакалавър и за бакалавър по туризъм в държавното висше училище в Бургас - общо 160 места. С над 160 честа е увеличението по тази специалност в Икономическия университет във Варна - до 468 първокурсници общо.

Частно образование

По-малко студенти ще бъдат приети в частните университети през новата учебна година. намалението е с около 2000 места - около 1000 за специалности след средно образование и още толкова за магистри след бакалавър. Общо в частните висши училища може да влязат 14 340 първокурсници. От тях 9350 след завършена гимназия.

Местата за платено обучение в държавните университети са 10 692, от които 6 677 след средно образование.

Новите докторанти ще бъдат общо 2 417. За държавните висши училища местата са 2 263, за частните – 154, а за научните организации - 290.

Определени са 2000 места за българи от чужбина, които ще се обучават в бакалавърски и магистърски програми в български висши училища. Четиридесет са местата за докторанти.

Българската държава ще осигури отново и 150 места за обучение на граждани на Република Македония.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?