Местят 100 лалугера, заради строеж на язовир

Местят 100 лалугера, заради строеж на язовир

Открити 96 лалугери на дъното на строящия се по проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) язовир "Луда Яна" са преместени. Смяната на местообитанието им се наложи, тъй като досегашното попадаше в границите на строителната площадка на новия воден обект за питейни нужди, съобщиха от ведомството.

Колонията е преместена от екип от учени на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и от Българска академия на науките на подходящо място в рамките на защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000, в района на Панагюрски колонии.

За временни укрития на животните до пълната им адаптация на място бяха изкопани дупки, които да послужат за укрития. Засега лалугерите се приспособяват успешно.

Язовир "Луда Яна" се изгражда в рамките на финансирания от Световна банка "Проект за развитие на общинската инфраструктура". Той трябва да бъде завършен догодина и ще бъде с обем 20 млн. куб. м, а стената му ще е висока 50 м.

С пускането на язовира в експлоатация ще се осигури непрекъснатост на водоподаването на 45 хил. души от Панагюрище, селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски, Елшица, както и мина "Радка" и площадките на "Оптикоелектрон" и "Асарел".

Споделяне

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?