“Метро” глобена за натиск върху доставчиците й

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 80 хил.лв. на търговската верига “Метро кеш енд кери България” ЕООД за злоупотреба с господстващо положение. Чрез договор за доставка, търговската верига задължавала по-малките фирми да и предоставят най-изгодните условия и да я уведомяват за всички останали договори, сключени с трети лица.

Решението на антимонополистите е взето след анализ на клаузите от общите условия и споразумението, сключено за доставка с производителя на захарни изделия ЕТ “Вемира – 93- В.Георгиева”. КЗК е установила, че “Метро” са задължили производителя чрез специално записана клауза в договора да им предоставя винаги същите условия, които предлага и на трети лица и да коригира условията на договорните си отношения с търговската верига, ако междувременно е предоставил по-изгодни условия за друг търговец.

Ако доставчикът откаже да изпълни клаузата, то незабавно се пристъпва към прекратяване на договорните отношения с него. От КЗК уточняват, че по този начин една от най-големите търговски вериги у нас получава ползи, които не са резултат от търговската ѝ дейност, а от господстващото положение на пазара.

“Метро” не е определило и ясни критерии при изчисляване на размера на встъпителната вноска, което дава възможност на веригата да я определя и произволно и без да спазва дадени правила.

Според специалистите от КЗК, договорът като цяло поставя в силна зависимост доставчиците, особено когато те са по-дребни търговци. Като се вземе предвид факта, че на територията на страната “Метро” предоставя единствена по рода си услуга, дори по-големите доставчици не разполагат с възможности за избор и също са принудени да приемат този договор.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?