Между 100 000 и половин милион българи работят в страни от ЕС

Между 100 000 и половин милион българи работят в други държави от Европейския съюз. Според официални данни на Евростат около 0.1 на сто от общото население на България или приблизително 100 хиляди души са намерили препитание в рамките на страните от ЕС.

Най-голяма част от емигрантите - близо 30 на сто са се установили в Испания, 15 на сто - във Великобритания, и 13 на сто – в Германия. По неофициални данни обаче броят на българите, които търсят и намират сезонна работа в рамките на страните от ЕС е много по-голям и достига половин милион души всяка година.

Общият брой на чужденците, живеещи на територията на държава-член на ЕС, е около 33 милиона през 2011 година, сочат официални данни на Евростат. Повече от една трета, или около 12.5 милиона европейци, са граждани на една държава-член на ЕС, които живеят и работят в друга страна-член на ЕС.

В абсолютно изражение най-голям брой чужденци живеят и работят в Германия - над 7 милиона души. Около 6 милиона са чужденците, които са се установили в Испания, около 5 милиона - във Великобритания, по около 4 милиона - в Италия и Франция. В относително изражение страната-член на ЕС, в която живеят най-много чужди граждани е Люксембург - близо 86 на сто от населението на страната е съставено от граждани на други държави.

Според данните на Евростат, в рамките на 27-те страни на ЕС най-много се е увеличил броят на румънците, които търсят препитание в друга страна-член на ЕС - над 7 пъти. От 300 хиляди през 2001 година техният брой се е увеличил на над 2.2 милиона през 2011 година.

Най-голяма група чужденци, които живеят на територията на ЕС, са турските граждани - между 4 и 5 милиона през 2011 година.

Европейската статистика показва, че значително се увеличава броят на хората, които работят на непълно работно време. През миналата година близо 20 на сто от европейците са декларирали, че упражняват трудова дейност на непълно работно време.

Най-висок дял на хора на непълен работен ден се наблюдава в Холандия - близо 48 %, следват Великобритания, Германия, Дания, Швеция и Австрия, като във всяка една от тези държави - над една четвърт от всички наети работят така.

Споделяне

Още от Европа