Между 16 и 27 юни 2003 г. мисия на МААЕ ще направи преглед на регулиращата дейност по ядрената безопасност

Между 16 и 27 юни 2003 г. мисия на Международната агенция за атомна енергия (/МААЕ) ще направи преглед на регулиращата дейност по ядрена безопасност и радиационна защита на България.

На 22 и 23 януари в Аганцията за ядрено регулиране ще се състои предварителна среща между представители на българския регулаторен орган и МААЕ за уточняване на предстоящата мисия.

Основни цели на мисията на МААЕ ще бъдат проверка на независимостта и компетентността на регулаторния орган и проверка на изпълнението на основните функции на АЯР - лицензиране, експертизи, разработване на нормативни документи, управление на радиоактивни отпадъци, извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, аварийна готовност, радиационна защита, транспорт на ядрено гориво и радиоактивни вещества.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?