Международен съд ще иска предаване на чужденци от главния прокурор

Искането от международен съд за предаване на чужд гражданин за съдене в друга държава ще се прави до главния прокурор у нас, а за изтърпяване на наказанието - до министъра на правосъдието, предаде БТА. Това реши парламентът, който прие текстове от промените в Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/. Досега в закона беше предвидена процедура за предаване на чужд граждани само по искане на друга държава.

Съдът ще взема решение за незабавно предаване на чуждия гражданин, ако той изрази изрично съгласие като се подпише в протокола на съдебното заседание. Както и досега изключение правят случаите, когато предаването се иска за политическо престъпление, за военно престъпление, което не е по общото наказателно право или когато се цели преследване и наказване поради раса, религия, гражданство, етническа принадлежност или политически убеждения.

Не се допуска предаване на чужд гражданин и ако за деянието по чуждия закон се предвижда или е наложено смъртно наказание, освен ако другата държава даде гаранции, че то няма да се изпълни. Същото важи и в случай, че лицето е застрашено от насилие, изтезания или унизително наказание или не са му осигурени гаранции за защита на правата.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?