МФ иска да вземе 200 млн. лв. дълг срещу 0% лихва

МФ иска да вземе 200 млн. лв. дълг срещу 0% лихва

Министерството на финансите (МФ) ще проведе на 22 февруари втория си аукцион за продажба на ДЦК тази година.

Институцията иска да продаде облигации за 200 млн. лв. при 0% годишна лихва.

Срочността на книжата е 5 години - емисията е с падеж 24 февруари 2026 г.

В понеделник МФ пласира вътрешен дълг за 300 млн. лв., като пусна в обращение 10.5-годишни ДЦК, деноминирани в лева, и постигна среднопретеглена годишна доходност от 0.14%.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес