МФ отново пое дълг срещу отрицателна лихва

МФ отново пое дълг срещу отрицателна лихва

Министерството на финансите преотвори в понеделник емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24.02.2026 година.

Успешно са пласирани ДЦК за 300 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0.10%, съобщиха от институцията.

Общият размер на подадените поръчки е достигнал 458.5 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.53. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 54 базисни точки.

Най-много книжа са придобили банките - 89.3%, следвани от пенсионните фондове – 6.7%, застрахователните дружества - 0.7 %, и други инвеститори – 3.3%.

Това е четвъртият аукцион на вътрешния пазар от началото на годината. При петгодишните облигации, предложени в края на февруари, също беше постигната отрицателна доходност.

От януари насам държавата емитира нов дълг в размер на 800 млн. лв. Заложеният в държавния бюджет таван на дълга за тази година е 4.5 млрд. лева

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес