МФ пласира книжа за 100 млн. лв.

МФ пласира книжа за 100 млн. лв.

Министерството на финансите пласира успешно в понеделник държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност 100 млн. лв., съобщиха от ведомството.

Преотворена е емисия 10.5-годишни държавни ценни книжа ДЦК в левове с падеж 25 юли 2027 година.

Среднопретеглената доходност е 1.8%. Спредът спрямо десетгодишните германски федерални облигации в този сегмент е в размер на 137 базисни пункта.

От МФ припомнят, че емисията е референтна през 2017 г. по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от маастрихтските критерии за еврозоната.

Подадени са поръчки за 192.25 млн. лв., което прави коефициент на покритие от 1.92.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са купили пенсионните и гаранционни фондове – 47.28%, следвани от банките с 27.40%, застрахователните дружества с 15.32% и инвестиционните посредници с 10%.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?