МФ прогнозира икономически растеж от 3.3% догодина

МФ прогнозира икономически растеж от 3.3% догодина

Икономическият растеж в България през 2020 г. ще бъде 3.3% при 3.4% за настоящата година. Това планира финансовото министерство, което в понеделник публикува есенната макроикономическа прогноза. Тя ще бъде заложена в Бюджет 2020, който трябва да бъде внесен в Народното събрание до 31 октомври.

България, както и други държави от Централна и Източна Европа, се отличава със стабилен икономически растеж, в сравнение със силното забавяне в икономическата активност през първата половина на 2019 г. за някои от големите държави в еврозоната, изтъква финансовото министерство.

За първото полугодие на 2019 г. реалният растеж на БВП на България беше 4.1% на годишна база. По-високият ръст бе формиран през първото тримесечие, докато през второто имаше забавяне заради спада на износа и намалението на запасите.

Растежът на БВП се очаква да се забави и през втората половина на годината, а за цялата 2019 г. МФ прогнозира растеж от 3.4%.

Догодина икономическият ръст ще достигне 3.3%, като той ще бъде движен от потреблението и инвестициите, посочва МФ. Очаква се възстановяване на износа и ускоряване на вноса.

Пазарът на труда ще продължи да се развива благоприятно. Безработицата се прогнозира да намалее до 4.4% през 2019 г. През 2020 г. растежът на заетостта се очаква да се забави до 0.2% заради недостига на работна ръка.

Ръстът на заплатите най-вероятно ще достигне 8% тази година и леко ще се забави до 7.4% през 2020 г.

Инфлацията в края на 2019 г. се прогнозира да бъде 2.8%, (с 0.4 пр.п. по-висока от тази в пролетната прогноза), а средногодишната – 2.5%. Поскъпването ще дойде най-вече от услугите и храните. През 2020 г. инфлацията се очертава да бъде по-ниска от тазгодишната, тъй като международните цени на суровините, особено тези на суровия нефт, не се очаква да бъдат проинфлационен фактор.

Рисковете пред прогнозата на МФ са нестабилната геополитическа обстановка и търговските войни. Влошаването на външната среда е основният риск пред българската икономика. Той може да повлияе негативно както на износа, така и на очакваното нарастване на частните инвестиции през прогнозния период, посочва финансовото министерство.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?