Миграцията и Шенген са темите ни при Люксембургското председателство на ЕС

Миграцията и Шенген са темите ни при Люксембургското председателство на ЕС

Управление на миграцията и приемането на страната ни в Шенген са основните български приоритети по време на председателството на Европейския съюз от Люксембург от 1 юли до 31 декември 2015 г.

Останалите високоприоритетни въпроси за България са свързани с насърчаване на икономическия растеж и заетостта, изграждане на Европейския енергиен съюз с фокус инвестициите в Югоизоточна Европа, създаването на Единния европейски цифров пазар и разширяването на Европейския съюз.

Това е посочено в одобрения от правителството доклад по основните приоритети на страната ни по време на Люксембургското председателство на ЕС.

Люксембург председателства Съвета на ЕС за 12-ти път, но това е първото му председателство след влизане в сила на Лисабонския договор, който дава нови компетенции на ЕС и създава нов институционален баланс.

В основата на Председателството ще бъда т.нар. "отворен подход", основан на сътрудничество с гражданите, подкрепа за бизнеса и взаимодействие с партньорите и институциите с цел защита на интересите на ЕС, се казва в правителственото съобщение.

Споделяне

Още от България