По данни на НСИ през 2013 година

Милион и половина, или 21% от българите са били под линията на бедност

Милион и половина, или 21% от българите са били под линията на бедност

През 2013 г. линията на бедност общо за страната e 285.92 лв. средно месечно на човек от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 527.5 хил. души, или 21 на сто от населението на страната. Това съобщи Националният статистически институт в понеделник.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 2.2 на сто, а относителният дял на бедното население намалява с 0.2 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността, отбелязват от НСИ. Данните за 2013 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21 до 26.7 на сто, или с 5.7 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 41.8 на сто, или с 20.8 процентни пункта.

За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните (47.6 на сто), като рискът от бедност при безработните мъже е с 0.2 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.

През 2013 г. делът на бедните сред заетите намалява спрямо предходната година с 0.2 процентни пункта до 7.2 на сто. Делът на бедните работещи на непълно работно време е 20.9 на сто, докато сред работещите на пълно работно време този дял е 6.4 на сто. Същевременно рискът от бедност сред работещите жени е с 0.5 процентни пункта по-нисък от този при мъжете.

Бедността е концентрирана сред възрастните едночленни домакинства, самотните родители с деца, както и домакинства с три и повече деца. Най-висок е рискът от бедност при домакинства с три и повече деца (68.1 на сто), като относителният им дял нараства спрямо 2012 г. със 7.1 процентни пункта. Относителният дял на бедните е най-нисък в домакинства с трима или повече възрастни (10.7 на сто ) и в домакинства с двама възрастни под 65 години (13.8 на сто).

Най-голям брой домакинства по субективна оценка изпитват ограничения по отношение на почивката извън дома (66.3 на сто) и възможностите да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (64 на сто).

Успоредно с това само 4.2 на сто от българите не могат да си позволят телефон, вкл. мобилен, 1.7 на сто - цветен телевизор, 9.5 на сто - автоматична пералня, а 51.1 на сто от домакинствата твърдят, че не могат да си позволят потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден.

Относителният дял на хората в домакинства, изпитващи затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището, е 36.1 на сто, а 45 на сто от домакинствата се ограничават при отоплението на жилището си.

През 2013 г. 43 на сто от населението живее в тежки материални лишения, като намалението спрямо предходната година е с 1.1 процентни пункта, обобщават от НСИ.

Споделяне

Още от България