Мина и тестът по математика за четвърти клас

Тестови въпроси и задача проверяваха знанията на четвъртокласници по математика в сряда. Това бе третият пробен тест за външно оценяване, който просветното министерство провежда.

Всеки въпрос има три отговора, като само един от тях е верен. Работите на учениците ще се оценяват от комисии, в които не могат да участват учителите, преподаващи на  децата. Оценките ще имат само информативен характер и няма да  влияят върху годишния успех на четвъртокласниците.

Досега учениците държаха пробни изпито по предмета “Човекът и обществото” и по български език и литература. В петък децата ще направят и последния тест по “Човекът и природата”.

Споделяне

Още от България