Мини "Марица Изток" получиха 130 хектара за разширяване добива на въглища

Мини Марица Изток

Държавното дружество "Мини Марица Изток" получава над 130 хектара от горския фонд за разширяване на добива на въглища от рудник "Трояново 1-обект 2", съобщи правителствената информационна служба в сряда. На заседанието на Министерския съвет в сряда е решено да се изключат от горския фонд, поради промяна на предназначението, гори и земи частна държавна с обща площ 1308,893 дка в землищата на селата Овчарци и Полски Градец в община Раднево.

За промяната на предназначението на земите "Мини Марица Изток” трябва да плати 1 119 986 лв., а цената за компенсационно залесяване е определена на 1 306 096.41 лева.

Не е ясно обаче как ще осигури тези средства въгледобивното дружество, което само преди два дни обяви, че има задължения за над 285 млн. лв към доставчици, бюджета и по кредити и в момента е в процедура на договаряне на 50 млн. лв. заем за уреждане на стори борчове.

С друго решение кабинетът изключи от горския фонд гори и земи, необходими за изграждане на брегозащитно съоръжение и осъществяване на модернизация, разширяване и обновление на пристанището Дунавски драгажен флот "ДУНИМ” – Козлодуй. Поземлените имоти се намират в землищата на с. Хърлец и гр. Мизия. Те са с обща площ 70.678 дка.

Фирмата ще заплати за промяна предназначението 224 194 лв. и цена за компенсационно залесяване в размер на 65 169.34 лв.

Споделяне

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?