Минимална пенсия 200 лева ще струва между 300 млн. и 1.8 млрд. лв. годишно

Ако се вдигне само нейният размер, 40% от възрастните ще получават толкова

Минимална пенсия 200 лева ще струва между 300 млн. и 1.8 млрд. лв. годишно

Увеличение само на минималната пенсия от 165 на 200 лева ще струва допълнителни близо 300 млн. лева на бюджета за година и ще доведе до редица дисбаланси в системата, а ако със същия темп на нарастване се индексират и останалите пенсии, допълнителният разход за НОИ ще бъде близо 1.8 млрд. лева годишно. Това показват актюерски разчети на Националния осигурителен институт (НОИ), изготвени по повод исканията за увеличение на пенсиите, които са предмет на преговорите за съставяне на правителство. Данните бяха разпространени във вторник от Българската стопанска камара.

Разчетите на НОИ са правени на базата на два основни варианта – при увеличение на минималната пенсия на 200 лева и при увеличение на минималната пенсия на 300 лева. При всеки от тези варианти са предвидени две подопции – да бъде увеличен само минималният размер на пенсията или всички пенсии да бъдат индексирани с темпа на нарастване на минималната пенсия.

Размер на минималната пенсия Увеличение на останалите пенсии
с процента на увеличение на минималната пенсия

Необходими допълнителни средства

2017 г.
(млн. лв. / мес.)
2018 г.
(млн. лв./ г.)
2019 г.
(млн. лв./ г.)
2020 г.
(млн. лв./ г.)
200 лв. 21% 145 1 767.8 1 829.3 1 892
300 лв. 81,5% 520 6 340.0 6 552.4 6 785


40% от пенсионерите с минимална пенсия, ако се вдигне само тя

Ако след увеличението на пенсиите с 2.4 на сто от 1 юли ( преизчисление с тежест за година осигурителен стаж от 1.126) се вдигне само минималната пенсия от 165 на 200 лв. без да се увеличават останалите пенсии, броят на пенсиите на минимален размер ще се увеличи от 565 500 на около 800 000. Или около 38.8 на сто от пенсионерите за трудова  дейност (2 116 965) ще бъдат с минимални пенсии.

Така ще се задълбочи сериозно диспропорцията между осигурителният принос и пенсиите, които получават хората.

При това положение необходимите допълнителни средства за изплащането на новите минимални размери на пенсиите ще са в размер на 23.5 млн. лв. месечно или около 300 млн. лева годишно.

Колко ще струва това увеличение на тазгодишния бюджет зависи от това от кога ще бъде въведено. Ако се възприеме стандартният подход за промяна от 1 юли, ще струва около 140 млн. лева.

Ако едновременно с увеличението на минималната пенсия се индексират всички пенсии (включетелно и тези, изплащани за сметка на държавния бюджет) с процента на нарастване на минималните размери, а именно с 21 на сто, броят на пенсиите на минимален размер ще се запази за около 565 500 души, но ще се увеличи броят на пенсионерите, получаващи пенсии на максималния размер от 910 лв.

Ограничените от тавана на пенсиите ще нараснат двойно

За месец април 2017 г. броят на пенсионерите на максимален размер е около 47 000, а след преизчислението с тежест 1,126 от 1 юли се очаква той да стане около 52 000. След допълнително увеличение на размерите на пенсиите с 21 на сто, броят на пенсионерите с пенсии до тавана ще достигне 100 000.

Индексиране на всички пенсии с 21% ще струва 1.8 млрд. лева годишно

Необходимите допълнителни средства общо за увеличението на минималните размери с 21 на сто и за индексацията на пенсиите със същия процент, са около 145 млн. лв. месечно и не се предвидени в Закона за бюджета на ДОО за 2017 г. Общата сума за 2017 г. зависи от месеца, в който ще се осъществи увеличението.

За периода 2018 –2020 г. необходимите допълнителни средства са: 2018 г. –1.767 млрд. лева, за 2019 г. –1.8 млрд. лева, за 2020 г. –1.8 млрд. лева.

Актюерите на НОИ са пресметнали и какво ще коства на бюджета увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 165.25 лв.на 300 лв.и индексиране на пенсиите с 81.5 на сто (процента на нарастване на минималната пенсия).

60% от пенсионерите на минимална пенсия при размер от 300 лева

Ако след увеличението на пенсиите с 2.4 на сто от 1 юли (преизчисление с тежест за година осигурителен стаж от 1.126) се увеличи само минималната пенсия на 300 лева. без да се увеличават останалите пенсии, броят на пенсиите на минимален размер ще се увеличи от 565 500 на около 1 360 000 или около 64 на сто от пенсионерите за трудова дейност ще бъдат с минимални пенсии.

Необходимите допълнителни средства за изплащането на новите минимални размери са в размер на 132 млн. лв. месечно.

Ако едновременно с увеличението на минималната пенсия, се индексират всички пенсии (включително и тези, изплащани за сметка на държавния бюджет) с процента на нарастване на минималните размери, а именно с 81.5 на сто, броят на пенсиите на минимален размер ще се запази на около 565 500, но много съществено ще се увеличат пенсионерите, получаващи максималния размер от 910 лева.

След допълнително увеличение на размерите на пенсиите с 81.5 на сто, броят на хората с пенсии, ограничени на максимален размер се очаква да достигне 284 000.

Половин милиард месечно за индексация на пенсиите с 80%

Необходимите допълнителни средства общо за увеличението на минималните размери с 81.5 на сто и за индексацията на пенсиите със същия процент са около 520 млн. лв. месечно и не се предвидени в Закона за бюджета на ДОО за 2017 г.

Годишната сума за 2017 г. зависи от месеца, в който ще се осъществи увеличението. За периода 2018 – 2020 г. необходимите допълнителни средства са: 2018 г. – 6.3 млрд. лева.; 2019 г. – 6.5 млрд. лева.; 2020 г. – 6.7 млрд. лева, сочат още разчетите на НОИ.

Споделяне

Още по темата

Още от България