Министърът на правосъдието ще предлага рокади в съдебната система

Правосъдният министър ще може да прави кадрови предложения пред Висшия съдебен съвет (ВСС), свързани с назначаване, повишаване или понижаване, освобождаване на административни ръководители в отделните звена на съдебната система.Това предвиждат промените в Закона за съдебната власт, приети в правната комисия на НС преди окончателното им гласуване в пленарна зала.

Министърът ще може да дава и становища по предложенията на ВСС за кадрови промени, въпреки че няма право на глас при вземането на окончателните решения. Срещу тази поправка възрази Бойко Рашков от БСП, който заяви, че след като изпълнителната власт контролира съдебната, следва и ВСС да дава становища по работата на правосъдното министерство.

По предложение на Любен Корнезов от БСП, депутатите приеха предложния за директор на Националната следствена служба да може да прави освен една пета от членовете на Висшия съдебен съвет и министърът на правосъдието. Досега предложения межоше да се правят от всеки член на ВСС.

Отхвърлена беше идеята на Корнезов и главният прокурор да предлага кандидатури за шеф на НСлС.

Предложенията ще се внасят в обща Комисия по предложенията и атестирането към Висшия съдебен съвет, която ще се състои от 7 членове на съвета.

Атестиране се предвижда само при придобиване на статут на несменяемост , както и при повишаване в длъжност на съдиите, прокурорите и следователите.

Решенията на ВСС могат да се обжалват от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, но жалбата против решението не спира изпълнението му, освен ако съдът не реши друго. ВАС разглежда делото в едномесечен срок в петчленен състав, като решението му е окончателно.

Промените в закона предвиждат нов член, според който всяка година до 31 март главният прокурор трябва да се отчита с доклад за дейността на прокуратурата по спазване на законността пред президента, Народното събрание и Министерски съвет.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?