Министерският съвет ще ръководи новата програма "Добро управление"

Правителството определи администрацията на Министерския съвет за водещо ведомство при разработването на новата оперативната програма "Добро управление". Тя обединява досегашните "Административен капацитет", която се ръководи от Министерството на финансите, и "Техническа помощ", която е под контрола на Министерския съвет.

Решението се налага във връзка с новата структура на кабинета и поради хоризонталния характер на програмата по отношение на административния капацитет на държавната администрация и електронното управление, се казва в съобщението на правителствената информационна служба.

Целите на програма "Добро управление" са модернизиране и повишаване на ефективността на администрацията, осигуряване на качествена и независима съдебна система и гарантиране на ефективност и устойчивост на системата за управление на средствата от ЕС.

Правителството е одобрило и преименуване на бъдещата оперативната програма "Иновации и предприемачество" на "Иновации и конкурентоспособност". Причината е, че сегашното ѝ наименование не отразява напълно обхвата на всички дейности, които са включени в нея.

Правителството прие мотивите на Министерството на икономиката и енергетиката, което е водещо ведомство по програмата, че мерките за насърчаване на иновациите, технологичното развитие, конкурентоспособността и продуктивността на предприятията, зелената икономика и енергийната ефективност, системите за подкрепа на бизнеса подпомагат цялостната конкурентоспособност на българската икономика, а не само предприемачеството.

С решения на Министерския съвет от април 2012 г. и януари 2013 г. се предвижда средствата от ЕС през следващия програмен период да се разпределят още в областите регионално развитие, транспортна инфраструктура, околна среда, развитие на човешките ресурси, техническа помощ и административен капацитет, развитие на селските райони, морско дело и рибарство, трансгранично сътрудничество и наука и образование за интелигентен растеж, припомнят от правителствената информационна служба. 

Споделяне

Още от България