Министерският съвет ще разгледа отчета за дейността на фонд "Земеделие"

Още от България