Министерствата дават информация на журналистите бавно и с нежелание

Журналистите получават най-бавно информация от министерствата и сравнително по-лесно от общини и областни управи, сочи изследване на МБМД, представено в сряда. Министерският съвет и Министерството на извънредните ситуации са ведомствата, от които според анкетираните журналисти, се получава най-трудно информация.

28 % от анкетираните журналисти смятат, че ведомствата крият информация. Когато става дума за обществени поръчки само 36 % от журналистите смятат, че подобна информация е достъпна за тях. Проучването сочи още, че има случаи, в които се оказва натиск от ведомствата да не се публикува дадена информация.

Средно времето за отговор на централната администрация е 7.56 дена, общините бавят отговорите на поставените въпроси 4.29 дена, а областните администрации – само 1.39 дена.

Само 5 % от представителите на медиите смятат, че министерствата предоставят информация за кратък срок от време.

Получаването на информация по официален път става мудно и тромаво, сочи още изследването. Много често информацията тече по лични канали, а не официално. По линия на личните връзки се получава информация, която по официален път не пристига до журналистите.

Изследването отчита, че има негативната нагласа към журналистите в институциите.

Изследването е направено през януари 2009 г. сред три фокус групи с журналисти, които отразяват дейността на администрацията и 20 интервюта в София с главни редактори, ръководители и водещи журналисти. В изследването са се включили 200 журналисти от печатни и електронни медии в шест общини на страната (София, Пловдив, Бургас, Варна, Плевен и Монтана).

Споделяне

Още от България