Министерствата длъжни да публикуват ангажиментите по присъединяването към ЕС

Съветът по европейска интеграция одобри работна програма и разпределение на бюджета за 2004 г. по комуникационната стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз. Дейностите по програмата ще се финансират от Министерския съвет, предвидените средства са 5 млн. лева.

Ангажиментите по преговорните позиции на България за присъединяване към ЕС ще бъдат публикувани на интернет страниците на ресорните министерства, е решил съвета, оглавяван от вицепремиера Пламен Панайотов. Така данните ще се актуализират по-лесно и ще се избягва припокриване и дублиране на данни. Съветът е дал срок до 30 април на министерствата да внесат предложенията си за конкретната информация.

В съобщение от кабинета на вицепремиера Панайотов се казва, че електронният портал към информационната система на Министерския съвет ще бъде достъпен за граждани. Адресът е: www.eurosmac.government.bg

Още от България