Министерството на екологията в шок заради дълг от 78 млн. лв. към бизнеса

Общественият съвет се превърна в говорилня след чистката във ведомството

Министерството на екологията в шок заради дълг от 78 млн. лв. към бизнеса

Министерството на екологията е в шок заради дълг от 78 млн. лв. към бизнеса по изпълнени вече проекти. "Сумата е впечатляваща и за мен тя беше шок", каза министърът на околната среда и водите Искра Михайлова по време на първия за нейния мандат обществен съвет. Той се проведе малко след като бяха уволнени 23-ма началници на ведомството в четвъртък.

На продължилия повече от два часа обществен съвет не стана и дума за уволненията. Дневният ред беше законодателната програма на министерството да края на годината и бъдещата оперативна програма "Околна среда".

Проявата събра широк формат на представители на неправителствени организации, бизнеса и научните среди на възраст от 10 до 84 години, а залата се оказа тясна за всички желаещи да видят новото ръководство на министерството.

На обществения съвет обаче отсъстваха представители на коалиция "За да остане природа в България", по чиито сигнали обикновено стават разкрития за незаконно строителство в защитени територии и скандални обществени поръчки като последната с броенето на делфини и китове в Черно море за 3.5 млн. лв.

"Не считам, че е необходимо да участвам в един грешен съвет, който имитира обществени консултации", каза Тома Белев от коалицията пред Mediapool. Той уточни, че не е участвал и в предишните заседания на обществения съвет при служебния министър Юлиян Попов.

Първият обществен съвет с новото ръководство на министерството се превърна в говорилня, в която всеки лобираше за собствения си интерес. Бизнесът – за забавени плащания, забраната да се изкупува скрап от хората, която предстои да влезе в сила, тарифата на таксата за водоползване. Граждани поискаха да им се реши проблемът с хвостохранилището на гара Бов, изхвърлянето на строителни отпадъци в столичния квартал "Малинова долина", да се изгради липсващата канализация в Гулянци.

Отделно се изказваха мнения от професори и учени за обработването на отпадъците - технологиите за изгаряне и компостиране, градския транспорт, пестицидите, чистотата на въздуха. Обсъдено беше дори, че мъжете над 70 г. влизат в процеса на старческо оглупяване, според председателя на Съюза на летците ветерани, който изтъкна че е на 84 години.

Присъстващите неправителствени организации бяха недоволни от факта, че през последните години едни и същи НПО-та печелят поръчките и са си поделили 150 млн. лв. Въпреки призивите да бъдат назовани, имена не бяха посочени.

Въпреки говорилнята министърът на околната среда Искра Михайлова е убедена, че общественият съвет е едно "добро дело", започнато от предшественика ѝ, което подкрепя. Тя е убедена, че в пряк и конструктивен диалог с гражданското общество ще бъдат реализирани целите, които министерството си поставя.

Министър Михайлова обеща да започнат да разплащат просрочените задължения към бизнеса. Само по предприсъединителната програма ИСПА те възлизат на около 6 млн. лв., въпреки че изпълнението на проектите е приключило още в края на 2010 г. Още 5 млн. лв. трябва да се платят по прекратени проекти. "Като теглих чертата, сумата се оказа между 63 и 78 млн. лв. Сумата е впечатляваща и за мен тя беше шок", каза министър Михайлова.

Тя подкани присъстващите да внесат в министерството конкретните си предложения за промени в бъдещата оперативна програма "Околна среда", така че парите да не отиват само за държавни и общински организации, но и бизнесът и НПО-тата да се включат. "Убедена съм, че не може само администрацията да бъде бенефициент по оперативната програма", каза министър Михайлова по повод отправените критики.

________________________
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
На фокус
                               
Проектът "Ефективни форми на гражданското участие в процеса на взимане на решения и контрол върху управлението" има за цел да фокусира вниманието върху обществените съвети като форма на гражданско участие в управлението.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟На фокус“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Ако сте гражданска организация и участвате в обществен съвет, имате преки впечатления и предложения, които искате да споделите, свържете се с нас тук.

Още от На фокус

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?