Министерството на финансите е готово с облекчението за дарените храни

Министерството на финансите е готово с облекчението за дарените храни

"В "Държавен вестник" вече са публикувани промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, сред които е и начинът за деклариране и отчитане на ДДС за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки“, съобщиха от Министерството на финансите.

С промените в закона в края на миналата година се даде възможност хранителните продукти, които са дарени до 30 дни преди изтичането на срока им на годност, да бъдат освободени от ДДС. За да няма злоупотреби, условието е стойността на даренията на година да е в такъв размер, че да не се надхвърля 0.5% от общия годишен оборот на данъчно задълженото лице.

Целта на поправките, направени по предложение на тогавашните депутати Петър Славов и Мартин Димитров, бе да мотивират големите хранителни вериги да даряват храна, вместо да я изхвърлят. По данни на Българската хранителна банка всяка година се унищожават над 670 хил. тона храна.

Въпреки че законът даде възможност облекчението да заработи от 1 януари 2017 г., то се забави с близо три месеца заради изготвянето на подзаконовата нормативна база.

На 10 март омбудсманът Мая Манолова обеща, че до две седмици ще присъства на първата освободена от ДДС доставка на храни и ще проследи начина, по който тя ще стигне до нуждаещите се. Тогава тя обясни, че Агенцията по храните изцяло е изпълнила своите ангажименти и е изготвен списъкът с храните, които могат да бъдат дарявани и сроковете на годност, в които това може да се случи. Манолова посочи, че Министерство на финансите също е готово с Правилника за прилагане на Закона за ДДС, а МТСП - със списък на лицата, които могат да даряват храни.

От Министерството на финансите в четвъртък обявиха още, че с Правилника за прилагане на Закона за ДДС се урежда още редът за подаване от наследниците на декларация и отчетни регистри при дерегистрация поради смърт на физическо лице или физическо лице - едноличен търговец.

Обяснени са и разпоредбите за приспадане на данъчен кредит, пропорционално на степента на използване на стоки (в т.ч. недвижим имот) за извършване на независима икономическа дейност, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?