Министерството на финансите емитира 35 млн. евро 7-годишни ДЦК

Доходността им леко поскъпна спрямо предишния аукцион

Министерството на финансите емитира 35 млн. евро 7-годишни ДЦК

Министерството на финансите пласира 35 млн. евро 7-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), като постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 2.28%, съобщиха от ведомството на Владислав Горанов.

Това е леко поскъпване на ДЦК-тата спрямо предишния аукцион на 26 септември, когато беше постигната доходност от 2.20%

На проведения на 24 ноември аукцион от страна на участниците е отчетен висок интерес. Общият размер на подадените поръчки достигна 110.125 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 3.15, е посочено в съобщението на финансовото министерство.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките (49.07%), следвани от пенсионните фондове (45.40%), застрахователните дружества (4.61%) и гаранционните фондове (0.92%).

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 206 базисни пункта.

Емисията от 7-годишни ДЦК-та деноминирани в евро беше отворена на 10 февруари 2014 г. Падежът ѝ е на 12 февруари 2021 г.

Постигнатата доходност при отварянето на емисията беше 2.97%. Емисията е преотваряна досега общо четири пъти, като постигната доходност е съответно 2.52% на 28 април, 2.26% - на 26 май, 2.20% на 24 септември и 2.28% - на 24 ноември 2014 г.

Споделяне

Още от Бизнес